Medezeggenschap

meepraten - meedenken - meebeslissen

Radar vindt het belangrijk dat cliënten en hun ouders/verwanten kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen over zowel de zorg als algemene ontwikkelingen binnen Radar die voor hen van belang zijn. Bijvoorbeeld over beleid, hygiëne, nieuwbouw, kwaliteit, voeding en activiteiten.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 2018

De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geeft de cliënten en ouders/verwanten een wettelijke basis voor het behartigen van de collectieve gezamenlijke belangen van de cliënten. Meningen en ideeën van cliënten en ouders/verwanten, helpen ons de zorg voor onze cliënten steeds verder te ontwikkelen en/of te verbeteren.

Formele medezeggenschap

Binnen Radar geven we de formele medezeggenschap vorm op clusterniveau en centraal niveau, zowel voor cliënten als voor ouders/verwanten.
Op voorzieningenniveau zijn nu nog deelraden. Deze worden in de nabije toekomst doorontwikkeld naar clusterraden. Op centraal niveau is er een CCR (Centrale Cliënten Raad) cliënten en een CCR ouders/verwanten. 

Alle raden worden ondersteund door ambtelijk secretarissen. Wil je weten wat zij doen en wie zij zijn? Klik op ambtelijk secretarissen.

De vergaderingen van de clusterraden cliënten worden ook bijgewoond door interne coaches. De interne coaches zijn medewerkers van de voorzieningen, waar de cliënten uit de clusterraden gebruik van maken. Zij vormen onder andere de linking pin tussen team en raad en zijn de back up van cliënten in de situaties waarin ze niet meer zo goed weten hoe iets precies is gegaan. 

Informele medezeggenschap

Naast de formele medezeggenschap organiseren managers en medewerkers ook informele medezeggenschap op alle locaties. Dit wordt op diverse manieren vormgegeven, bijvoorbeeld middels huiskamer- of bewonersoverleg, koffie-uurtje voor ouders en verwanten, werkoverleg op projecten en dagbesteding of themabijeenkomsten.

Met de informele medezeggenschap geven we alle cliënten en ouders/verwanten de gelegenheid om mee te praten over de dagelijkse gang van zaken. Ook deze vorm van medezeggenschap helpt ons de zorg voor onze cliënten steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren.