Medezeggenschap

meepraten - meedenken - meebeslissen

Radar vindt het belangrijk dat cliënten en hun ouders/vertegenwoordigers kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen over zowel de zorg als algemene ontwikkelingen binnen Radar die voor hen van belang zijn. Bijvoorbeeld meepraten over beleidsplannen, hygiëne, nieuwbouw, kwaliteitsbeleid, voeding en activiteiten.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geeft de deelraden cliënten en de deelraden ouders/wettelijke vertegenwoordigers een wettelijke basis voor het opkomen van de belangen van de cliënten en is een formeel overlegorgaan binnen Radar. Bovendien helpen uw meningen en ideeën ons de zorg voor onze cliënten steeds verder te ontwikkelen en/of te verbeteren.

Radar kent zowel voor cliënten als ouders/vertegewoordigers deelraden op voorzieningniveau en op centraalniveau.

De deelraden worden ondersteund door professionele coaches. Wilt u weten wat zij doen wie zijn zijn? Klik op coaches medezeggenschap.