Klachten

Niet tevreden. Wat kan ik doen?

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de best mogelijke ondersteuning te bieden aan cliënten. Wij horen het natuurlijk heel graag als dat lukt. Maar wij horen het net zo graag als u níet tevreden bent. Want bij Radar beschouwen wij iedere klacht als een advies.

Blijf dus niet rondlopen met onvrede en laat een zorg geen klacht worden, maar praat erover. Want alleen dan kan er iets aan gedaan worden.

Bij wie kunt u terecht als u ontevreden bent:

  • Doe dat bij voorkeur met de betrokken (persoonlijk) begeleider of leidinggevende van de voorziening of werkplek van de cliënt. Door erover te praten kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hiermee voorkomen dat het in de toekomst nog een keer gebeurt.

  • Bespreekt u uw klacht liever niet met de direct betrokkenen, dan kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon van Radar. Radar heeft voor vragen en klachten die betrekking hebben op de Wet zorg en dwang de beschikking over cliëntvertrouwenspersonen vanuit Adviespunt Zorgbelang. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersonen vanuit Adviespunt Zorgbelang kunt u rechtsboven downloaden. De cliëntvertrouwenspersoon staat naast de cliënt of vertegenwoordiger en kent de organisatie goed. Zij geeft advies, bemiddelt of verleent bijstand bij het zoeken naar een oplossing. Zij kan u bovendien verwijzen naar de klachtenfunctionaris of ondersteunen bij het indien van een formele klacht bij de klachtencommissie.

  • Voor cliënten die zorg krijgen vanuit de Jeugdwet kunnen de ouders en/of cliënt ook terecht bij de vertrouwenspersoon AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Deze is onafhankelijk en niet in dienst van Radar.

  • Als de ondersteuning van de cliëntvertrouwenspersoon niet het gewenste resultaat heeft, of u wilt uw probleem of klacht liever bespreken met iemand die nog wat meer op afstand van de organisatie staat? Dan kunt u terecht bij een  onafhankelijke klachtenfunctionaris die is aangesloten bij het CBKZ (Centraal bureau klachtenmanagement in de zorg). De klachtenfunctionaris zoekt naar een bevredigende en duurzame oplossing voor beide partijen. Indien gewenst kan hij u ook bijstaan bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie.

  • Indien er geen goede oplossing is gekomen of u wilt de klacht niet bespreken met de een van bovengenoemde personen, dan is het mogelijk om de klacht rechtstreeks in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is onpartijdig en onafhankelijk. De leden hebben geen dienstverband of bestuurlijke binding met Radar.

Voor meer informatie over bovengenoemde mogelijkheden of contactgegevens, klik op de rode tekst (m.u.v. persoonlijk begeleider en klachtencommissie) in de tekst hierboven of download de folders en klachtenregelingen rechtsboven.