Leren

Leren doe je iedere dag. Je leert en groeit van alles wat je ervaart en meemaakt. Wij stimuleren je om jezelf te ontwikkelen. Zodat je steeds zelfstandiger wordt en je dromen steeds dichterbij komen.

Brug naar werk

Wat heeft iemand nodig om zich verder te ontwikkelen? Om beter op eigen benen te kunnen staan? Dat is de vraag als je hebt over leren en scholing. Het antwoord op die vraag bepaalt onze ondersteuning en is voor iedereen anders.

Kinderen

Voor sommige kinderen betekent dit begeleiding en behandeling in één van onze kinderbehandelcentra. Andere kinderen hebben meer baat bij ondersteuning op een reguliere peuterspeelzaal of in het reguliere onderwijs. Ook naschoolse behandeling en buitenschoolse opvang behoren bij ons tot de mogelijkheden.

Films

Bekijk de films hieronder en ervaar hoe gezinnen ondersteuning van Radar krijgen op gebied van leren, opvoeden en ontwikkelen.