Vrijwilligersbeleid

Radar voert een professioneel vrijwilligersbeleid. Dit houdt o.a. in dat wederzijdse rechten en plichten vastgelegd worden in een vrijwilligersovereenkomst. In deze overeenkomst zijn ook afspraken opgenomen met betrekking tot onkostenvergoedingen en verzekeringen.

Professionele medewerkers van Radar bieden begeleiding aan vrijwilligers en organiseren regelmatig themabijeenkomsten die aansluiten op de praktijk en de wensen van de vrijwilligers.

Vrijwilligers bij Radar worden geïnformeerd over en betrokken bij Radar-ontwikkelingen, via de voorzieningen, de aandachtsfunctionarissen, mail of de website van Radar.