Vrijwilligerswerk logo vrijwilligers maken het verschil

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de ondersteuning aan onze cliënten. Zij leveren een speciale bijdrage aan de kwaliteit van het bestaan van cliënten. Dankzij de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers kunnen cliënten extra activiteiten ondernemen. Dat is belangrijk, want cliënten hebben vaak veel behoefte aan contact in hun omgeving.

Of het nu individueel is, of in groepsverband, in een voorziening of daarbuiten, op vaste momenten of op afroep, ter ondersteuning bij evenementen of in de dagelijkse praktijk: vrijwilligers maken het verschil.

Info:

Bel of mail :tel. 088 - 350 5000  /  vrijwilligers@radar.org

Jane Piets-Hardenberg, coördinator vrijwilligers j.hardenberg@radar.org