Kinderen

Een kind met een verstandelijke beperking. Dat vraagt veel van je als ouder. In de dagelijkse zorg, bij het opvoeden, bij het leren. Vaak heeft je kind extra hulp nodig. Zodat het zich beter kan ontwikkelen.

Radar is er voor deze kinderen en hun ouders. Wij helpen hen door goed te kijken naar de mogelijkheden en ontwikkelbehoeften van het kind. Daar stemmen wij onze ondersteuning op af. Dat doen we altijd in overleg met de ouders. Samen zetten we ons in om een veilige en aangename basis te creëren, waarin het kind kan groeien. Maar ook gewoon kind kan zijn.

Onze ondersteuning is voor ieder kind anders. De één krijgt ondersteuning op een reguliere peuterspeelzaal of een basisschool in de buurt. De ander gedijt beter in een van onze kinderbehandelcentra of komt voor naschoolse dagbehandeling naar een BSO-locatie van Radar.