Gezinnen

Wat goed is voor je kind, voel je vaak zelf het beste aan. Toch kun je tegen opvoedingsvragen aanlopen, waar je geen raad mee weet. Bijvoorbeeld als je kind een verstandelijke beperking heeft of probleemgedrag vertoont. Maar ook als je zélf een beperking hebt.

Radar is er voor gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Hiervoor werken we met gezinsondersteuners die ouders en kinderen thuis coachen. Wat dit inhoudt, wordt in overleg bepaald en is in ieder gezin anders. Hierbij wordt ook gekeken naar de hulp die anderen in de omgeving van het gezin kunnen bieden.

Daarnaast biedt Radar ondersteuning aan ouders met een verstandelijke beperking met jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat doen we in en vanuit het Trainingshuis Ouder & Kind in Kerkrade.