Wachtlijsten

Helaas kan het voorkomen dat wij de gewenste zorg- en dienstverlening niet direct kunnen bieden. De cliënt wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Voor zover mogelijk wordt aangegeven wat de verwachting is met betrekking tot de wachttijd.

Overbruggingszorg

Bij de wachtlijst verblijf/wonen en werk/dagbesteding informeren wij de cliënt minimaal één keer per half jaar over de stand van zaken. Ook bieden wij overbruggingszorg aan, een passend alternatief zolang de gewenste zorg nog niet geboden kan worden. Bij ambulante ondersteuning informeren wij de cliënt elke twee maanden over de stand van zaken.

Vragen

Heeft u vragen met betrekking tot de wachtlijst neem dan telefonisch contact op met 088 3505002.