Procedure

Hoe verloopt het proces vanaf de eerste aanmelding tot aan de plaatsing in zorg bij Radar?

Het aanmelden van een nieuwe (potentiële) cliënt gebeurt bij voorkeur schriftelijk per e-mail bij het Cliëntloket of door middel van het aanmeldformulier. Wij vragen u om de ondersteuningsbehoefte dan alvast kort toe te lichten en een eventuele indicatie te vermelden of mee te sturen. U krijgt dan van ons binnen enkele werkdagen een bevestiging van de aanmelding. Eventueel benodigde aanvullende gegevens worden daarbij alsnog opgevraagd.

Zorgbemiddelaars

Zodra het dossier compleet is, gaat dit naar één van de zorgbemiddelaars die vervolgens een intakegesprek zal inplannen. Tijdens dit intakegesprek wordt nader ingegaan op de ondersteuningsbehoefte en worden de verschillende mogelijkheden van ondersteuning door Radar afgewogen en besproken. Ook kunnen eventueel locatiebezoeken met de zorgbemiddelaar worden ingepland en afgelegd.

Meer informatie over het proces vanaf de aanmelding tot de plaatsing in zorg bij Radar kunt u lezen in het document: Procesbeschrijving Intake en ZDVO.