Expertise

Bij Radar zijn verschillende specialisten werkzaam die vanuit hun expertise een specifieke bijdrage kunnen leveren aan de zorg en ondersteuning aan cliënten:

  • stichtingarts
  • geestelijk verzorger
  • gedragskundigen
  • psychodiagnostisch medewerkers
  • fysiotherapeuten
  • logopedisten
  • bewegingstherapeuten
  • speltherapeuten
  • muziektherapeuten

Zij bieden paramedische en niet-paramedische therapeutische ondersteuning en behandeling aan groepen en aan individuele cliënten.

Daarnaast werken de medewerkers van Expertise actief aan de (door)ontwikkeling van kennis binnen Radar, onder andere via wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit Maastricht.