Verwijzer

Informatie voor verwijzers, samenwerkingspartners, gemeentes en andere professionals

Radar ondersteunt en begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking op het gebeid van wonen, werk & dagbesteding, leren en vrije tijd. Ons uitgangspunt is daarbij altijd de ondersteuningsbehoefte van de cliënt.

Radar biedt ondersteuning op het gebied van :

 • Diagnostiek
 • Hulpvraagverduidelijking
 • Behandeling
 • (Begeleiding bij) wonen
 • Begeleiding thuis
 • Kortdurende verblijf en crisisopvang
 • Digitale hulpverlening op afstand
 • (Begeleiding bij) dagbesteding en werk
 • Sociale activering
 • Leerwerktrajecten
 • Arbeidsintegratie
 • Kinderbehandelcentra
 • Trainingshuis Ouder & Kind
 • Intensieve gezinsondersteuning (multiproblem)
 • Buitenschoolse opvang en naschoolse behandeling
 • Scholing en training
 • Vervoer en vervoerstraining
 • Vrijetijdsbesteding
 • Vakanties

Aanvragen en aanmelden

Voor het aanvragen van ondersteuning, behandeling, zorg en alle andere vragen, neem contact op met ons cliëntloket of vul het vragenformulier in. Meer informatie over de procedure, aanmelden, onze zorgbemiddelaars en wachtlijsten vindt u in het menu links.