Wet passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Zorgplicht

Het speciaal onderwijs zal niet verdwijnen, wel wordt er flink bezuinigd op de budgetten. Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Ondersteuning

Radar is ervan overtuigd dat de meeste kinderen het best tot hun recht komen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Niet alleen thuis, maar ook in de schoolsituatie. Daarom bieden we ondersteuning aan op school; in een reguliere peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of in het basisonderwijs.

.