Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is bedoeld voor mensen die vanwege een aandoening of beperking een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht.Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

  • Verblijf
  • Begeleiding, verpleging en verzorging
  • Indien noodzakelijk kan er behandeling , samenhangend met de beperking, worden gegeven.
  • Sommige hulpmiddelen kunnen onder de Wlz vallen. Indien noodzakelijk kun je dat navragen bij je zorgaanbieder
  • Vervoer van en naar dagbesteding.

Meer informatie over Wlz vergoedingen vindt u op de webpagina van zorginstituut Nederland.

Deze ondersteuning kan op verschillende manieren afgenomen worden:

  • Verblijf in een instelling (zorg in natura)
  • Volledig Pakket Thuis (in de eigen woning)
  • Modulair Pakket Thuis (in de eigen woning)
  • Persoons gebonden budget (PGB)

Meer informatie over deze vormen van ondersteuning vindt u op de webpagina van zorginstituut Nederland.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor deze vorm van ondersteuning.Kijk op de website van het CIZ voor meer informatie en het aanvragen van Wlz-zorg.