Participatie

De participatiesamenleving vraagt van ons allemaal dat we naar vermogen meedoen. Dat geldt óók voor mensen met een verstandelijke beperking.

Cliënten die echt meedoen leveren niet alleen meerwaarde voor de samenleving, ze ontwikkelen zichzelf ook. Ze vergroten hun zelfredzaamheid en versterken hun netwerk. Zo werken of hebben cliënten van Radar dagbesteding op een kinderboerderij, in een winkel, in een brede maatschappelijke voorziening, een zorgcentrum of in het bedrijfsleven. Ze leveren een daadwerkelijke bijdrage aan de samenleving.

Medewerkers van Radar Arbeidsintegratie ondersteunen cliënten bij het zoeken naar, vinden van en behouden van zinvol (betaald of onbetaald) werk of dagbesteding.