Aanvullende diensten

Kosten voor aanvullende diensten zoals televisie, telefoon en internet, wassen en verzekeringen, die niet onder de Wlz vallen, zijn voor kosten van de cliënt (of diens vertegenwoordiger).

Telefoon, internet en televisie
Cliënten (of hun vertegenwoordiger) kunnen zelf het door hun gewenste abonnement voor telefoon, internet en televisie kiezen en afsluiten. Radar heeft speciale afspraken en tarieven bij Ziggo, maar de cliënt is niet verplicht om hiervoor te kiezen. Meer informatie over de abonnementen en tarieven voor cliënten van Radar bij Ziggo is te vinden op www.ittdesk.nl/radar/ of op te vragen via de telefonische helpdesk van Ziggo, tel. 085 - 0140123.

Verzekeringen
Het is natuurlijk van groot belang dat een cliënt goed verzekerd is. Cliënten die bij Radar wonen kunnen kiezen voor de collectieve aansprakelijkheids- en inboedelverzekering die door Radar aangeboden wordt, of zelf een verzekering afsluiten. 

Actuele premies

  • Collectieve aansprakelijkheidsverzekering €28,50 per jaar
  • Inboedelverzekering €43,38 per jaar

Waskosten
Cliënten die in een woonvorm van Radar wonen, betalen zelf de kosten voor het wassen van hun persoonlijke kleding. De cliënt kan hiervoor kiezen uit twee mogelijkheden:

  • Gebruik wasmachine Radar € 16,75 per maand
  • Was wordt door Radar gedaan € 35,50 per maand