Zorginformatie

Cliëntloket

Het cliëntloket is het eerste aanspreekpunt van Radar. Alle zorgvragen van ouders, verwijzende instanties en cliënten komen hier centraal binnen.

Cliëntloket:

  • informeert over de mogelijkheden die Radar biedt op het gebied van wonen, werk en dagbesteding, leren en vrijetijdsbesteding in de regio Zuid-Limburg;
  • brengt vragen van cliënten en ondersteuningsmogelijkheden van Radar bij elkaar;
  • brengt cliënten in contact met medewerkers van Radar die specifieke vragen kunnen beantwoorden of ondersteuning kunnen bieden;
  • geeft voorlichting over verschillende financieringsvormen, maar ook over budgetinformatie, indicaties, etc.;
  • kan (her)indicatie(s) aanvragen voor cliënten en/of gezinsleden die al bij Radar in zorg zijn.

Radar Cliëntloket
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
Tel. 088 - 350 5002
E-mail: clientloket@radar.org