Sponsoring

Extra's mogelijk maken voor cliënten

Wilt u helpen om uitstapjes, activiteiten, ontspanning en bijzondere projecten voor onze cliënten mede mogelijk te maken? Of heeft een cliënt financiële ondersteuning nodig, bijvoorbeeld als de wasmachine stuk is gegaan?

Dan kunt u terecht bij Stichting Steunfonds Radar en bij Stichting Vrienden van Radar. Hieronder leggen we uit wat zij doen.

Stichting Steunfonds Radar

Voor uitstapjes of activiteiten zijn vaak aanvullende financiële middelen nodig. Stichting Steunfonds Radar heeft zich ten doel gesteld om middelen bijeen te brengen om cliënten van Radar hierbij te ondersteunen en activiteiten mogelijk te blijven maken. Bijvoorbeeld voor sponsoring van een dagje pretpark, bezoek sportwedstrijd of boottocht over de Maas Maar ook voor de aanschaf van een speeltoestel voor ons kinderdagcentrum of toneelattributen voor het ACT Theater.

Mocht u willen bijdragen aan de projecten van het Steunfonds, neemt dan contact op met onze afdeling sponsoring, tel. 088 - 350 5000 of e-mail sponsoring@radar.org. Ook kunt u een donatie storten op rekening NL14SNSB 0871618044 van Stichting Steunfonds Radar, Maastricht. Vermeld  daarbij a.u.b. het project dat u wilt steunen.

Stichting Steunfonds Radar is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zodat uw donaties aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Steunfonds Radar www.steunfonds-radar.nl

Stichting Vrienden van Radar

Heeft een cliënt financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld de wasmachine is plotsklap stukgegaan, heeft geen geld om de kapotte meubels te vervangen of kan de contributie bij de sportclub even niet betalen? Als de cliënt krap bij kas zit kan Stichting Vrienden van Radar misschien uitkomst bieden. De afgelopen jaren zijn er al veel cliënten geholpen.

Stichting Vrienden van Radar ondersteunt cliënten op financieel terrein daar waar dat in incidentele gevallen nodig is. De stichting beschikt over een budget om individuele cliënten, die dat echt nodig hebben, te hulp te schieten. De stichting is er voor cliënten die ondersteuning krijgen van Radar. Via een gift of een renteloze lening worden zij geholpen.

Een lening of gift aanvragen

Via de afdeling Bedrijfsbureau kan de begeleider voor de betreffende cliënt een aanvraag indienen met goedkeuring van de manager. Voor bedragen tot € 500,- is er een verkorte procedure en kan het bedrag snel ter beschikking komen. Voor bedragen boven de € 500,- geldt een andere procedure en vraagt dit iets meer (papier)werk.

Klik hier voor aanvraagformulier voor bedragen tot € 500,-

Klik hier voor aanvraagformulier voor bedragen boven € 500,-

Uiteindelijk beslist het bestuur of de cliënt aanspraak kan maken op de gift of renteloze lening. De cliënt en zijn begeleider dienen wel altijd verantwoording af te leggen over het te bestede bedrag.

Bestuur Stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden. Vanuit Radar maakt een directielid deel uit van dit bestuur. De andere vier leden zijn extern en hebben geen verdere relatie met Radar. De stichting belegt haar vermogen. Zij werft niet actief fondsen, maar aanvaardt wel aangeboden giften en legaten.

Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u ook opvragen bij het Bedrijfsbureau: tel. 088-3505000 of via mail vriendenvanradar@radar.org