Raad van Toezicht

Radar wordt volgens de statuten bestuurd door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. Deze houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Leden Raad van Toezicht:

  • Mevrouw dr. M. Schlösser
  • De heer mr. F.H.A.M. van Attekum (voorzitter)
  • Mevrouw mr. G.M Keuning
  • De heer M. Amory
  • De heer P. Limpens