Raad van Bestuur

Bestuurder Radar

Frans Wilms (1956) is sinds 2009 bestuurder van Radar.

Hij is tevens ambassadeur van de coöperatie verbindend leiderschap.

Eerder was hij burgemeester van Maasbracht en Maasgouw. Hij vervulde diverse directiefuncties in sport en overheid en was voorzitter en lid van diverse Raden van Toezicht.

De ondersteuning die onze medewerkers bieden aan cliënten gebeurt altijd in interactie. Het gaat om de ontmoeting tussen de cliënt en de medewerker. De medewerker brengt zijn professionaliteit in en de cliënt zijn ondersteuningsvraag. Bovenal brengen zij zichzelf als persoon in. Ieder heeft zijn eigen rol, maar doet dat vanuit gelijkwaardigheid. De medewerker versterkt de kracht van cliënten en leert zelf ook van de ontmoeting. Dit alles leidt er toe dat we onze missie waarmaken: ‘versterk elkaars kracht’.

'Dat zie ik ook persoonlijk als mijn grootste opdracht: oog hebben voor het talent van de ander en zorgen dat we elke dag opnieuw elkaars krachten versterken.’