Rapporten

Op deze pagina publicaties en rapporten van onze meest recente projecten.

Kwaliteitsrapport 2020: Denken (en doen) in mogelijkheden

2020 was voor ons echt een uitdagend jaar. We hadden te maken met corona en met onze reorganisatie. Dat had een grote impact op iedereen. Het was zeker niet makkelijk, maar terugkijkend zijn we trots op hoe we het hebben gedaan. Iedereen heeft veerkracht getoond en we voelden ons meer dan ooit met elkaar verbonden. Bij alles wat we deden stelden we steeds de cliënt en medewerker centraal. Dat is voor ons kwaliteit. 

We maakten ons kwaliteitsrapport over 2020 digitaal, en een klein beetje interactief. Vanuit de inhoudsopgave kun je meteen doorklikken naar de onderwerpen waar je interesse naar uit gaat. We hebben de stappen die we zetten in 2020 verlevendigd door praktijkvoorbeelden en veel écht fotomateriaal. Van situaties, plekken of momenten die er voor ons toe deden. Want dit is Radar. Een organisatie voor en door echte mensen. 

Lees hier het kwaliteitsrapport 2020.

Liever de highlights? Klik dan hier voor de eenvoudige samenvatting. Kwaliteitsrapport 2019: verhalen over échte kwaliteit!

In ons rapport over verslagjaar 2019 besteden we uitgebreid aandacht aan onze pareltjes en verhalen over échte kwaliteit .Kwaliteit die draait om de relatie tussen cliënt, zijn familie, netwerk en begeleider(s): elkaar kennen, vertrouwen en het samen doen. Het gaat vaak om duizend en één kleine dingen die voor een ander het verschil maken. Wat dat precies is, is heel persoonlijk. Immers, iedereen is anders en wil andere dingen. Als we daarop aansluiten wordt onze goede zorg excellente zorg.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om alleen een digitaal kwaliteitsrapport te maken in twee versies. Een uitgebreide versie met  links naar mooie filmpjes en verhalen van trotse cliënten, en betrokken medewerkers en vrijwilligers. En een verkorte eenvoudige versie waarin je in één oogopslag ziet wat we in 2019 bereikt hebben, waar we trots op zijn en wat we nog kunnen verbeteren.

Lees hier het uitgebreide kwaliteitsrapport 2019.

Lees hier de verkorte en eenvoudige kwaliteitsrapport 2019Kwaliteitsrapport 2018 'Samen werken aan kwaliteit in 2018'

Iedereen van toegevoegde waarde voor de samenleving laten zijn, dat is waar wij bij Radar voor staan. Een inclusieve samenleving. Elke dag helpen wij cliënten om invulling te geven aan hun leven, midden in de maatschappij. Samen met familieleden, vrijwilligers en professionals in de buurt. Zodat de cliënt ook echt kwaliteit van leven ervaart en oprecht kan zeggen: Zó wil ik leven.

In ons kwaliteitsrapport 2018 hebben we vanuit een open en waarderende grondhouding onderzocht waar we trots op zijn, wat goed gaat, maar ook onze dilemma’s, wat we anders of beter willen doen en hoe we dat gaan doen. Als rode draad door dit rapport loopt de titel: ‘Samen werken aan kwaliteit: ervaringen delen en leren van elkaar.

Kwaliteitsrapport 2018

Verkorte versie kwaliteitsrapport 2018Kwaliteitsrapport 2017 'Samen werken aan kwaliteit in 2017'

In 2015 heeft Radar een nieuwe aanpak kwaliteitsborging en methodisch werken ontwikkeld. Dit kwaliteitsmanagementsysteem noemen we ook wel Samen werken aan kwaliteit.  In 2016 en 2017 hebben we gefaseerd 26 aandachtsgebieden ingevoerd die belangrijk zijn voor de zorg en begeleiding aan onze cliënten. Dit heeft een solide basis opgeleverd waar we de komende jaren op kunnen voortbouwen.Clienttevredenheid 2016

In onze missie en visie gaan we uit van de eigen regie en kracht van de cliënt hetgeen betekent dat wij de eigen regie (keuze) van de cliënt uiteraard belangrijk vinden.Om deze regie bij de cliënt te ondersteunen maken we sinds 2013 gebruik van Personal Outcomes Scale (POS) waarbij cliënten aan de hand van een interview bevraagd worden over voor hun belangrijke zaken.

Naast het waarderen van de verschillende domeinen van Kwaliteit van Bestaan worden tijdens het POS gesprek tevens veel belangrijke opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op het verbeteren hiervan. Deze opmerkingen worden vertaald naar acties in het ondersteuningsplan. Daarnaast gebruiken we de POS eveneens als een instrument om de ervaringen van onze cliënten vast te leggen hetgeen een vereiste is vanuit het kwaliteitskader dat ons van overheidswege wordt opgelegd.

Lees hier Radar Pos analyse 2016Privacy Convenant wijkteams Kerkrade januari 2016

Radar heeft het privacy convenant sociale wijkteams getekend. Dit is opgesteld door de zorgpartners, het wmo-platform en de gemeente Kerkrade in het kader van hun samenwerking in Samen Leven.

Lees hier het convenantClienttevredenheid 2014

In onze missie en visie gaan we uit van de eigen regie en kracht van de cliënt hetgeen betekent dat wij de eigen regie (keuze) van de cliënt uiteraard belangrijk vinden.Om deze regie bij de cliënt te ondersteunen maken we sinds 2013 gebruik van Personal Outcomes Scale (POS) waarbij cliënten aan de hand van een interview bevraagd worden over voor hun belangrijke zaken.

Naast het waarderen van de verschillende domeinen van Kwaliteit van Bestaan worden tijdens het POS gesprek tevens veel belangrijke opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op het verbeteren hiervan. Deze opmerkingen worden vertaald naar acties in het ondersteuningsplan. Daarnaast gebruiken we de POS eveneens als een instrument om de ervaringen van onze cliënten vast te leggen hetgeen een vereiste is vanuit het kwaliteitskader dat ons van overheidswege wordt opgelegd.

Lees het hele verslag: POS 2014
Digihelp in 2013 en verder

Begeleiding krijgen via de iPad of computer? Beeldbellen met de begeleider als de cliënt hulp nodig heeft? Het kan! Digitale hulpverlening sluit perfect aan op de missie en visie van Radar. Wij willen de cliënt in zijn eigen kracht zetten en zelf meer de regie laten voeren over zijn leven. Digihelp stelt de cliënt in staat de begeleiding in te schakelen via het Radarkanaal, een speciale applicatie op een tablet of computer.

Lees het hele verslag: Digihelp in 2013 en verderWerk is de beste zorg! 2013 en verder

Hoe verhoudt Radar zich tot de decentralisaties in de Wmo en de Participatiewet? Concreet doen wij dit door cliënten toe te leiden naar zinvol werk in het kader van ‘Van dagbesteding naar participatie’. Ons motto daarbij is: ‘Werk is de beste zorg!’. Hiermee beogen wij wederkerigheid en participatie te bevorderen voor cliënten, in samenwerking met partners, voor en door burgers.

Lees het hele verslag: Werk is de beste zorg! 2013 en verderOnderzoek cliënttevredenheid 2013 

In 2013 heeft Radar gebruik gemaakt van de Personal Outcome Scale (POS) om de tevredenheid van
250 cliënten te onderzoeken. In 2014 zal de tevredenheid van alle overige cliënten worden
onderzocht aan de hand van dezelfde methodiek.

Lees het hele onderzoeksrapport: Tevredenheidsonderzoek cliënten Radar 2013