Meer openheid maakt team sterker

Sinds dit jaar hebben medewerkers en teams de mogelijkheid om een SLOW training te volgen. SLOW staat voor Samen Lerend Op Weg. Team Valkenburg 1 ging samen met hoofd Ada Stolk aan de slag met de training in vier bijeenkomsten (verspreid over enkele maanden) onder begeleiding van de Radar coaches Jeanne Claessen en Elles Kisters.

De doelstellingen van de SLOW training zijn:

  • Het versterken van het teamontwikkelproces.
  • Inzicht en enthousiasme vergroten in ‘wie je bent als mens’ en dit uit te wisselen in het team.
  • Het vergroten van veiligheid, kwetsbaarheid, kracht en vertrouwen in het team.
  • Inzicht krijgen in waar staan wij als Integraal team.

In vier bijeenkomsten (telkens een dagdeel) heeft het team uit Valkenburg aan deze doelstellingen gewerkt. Het programma bezit de flexibiliteit dat ingespeeld kan worden op de actualiteit. Zaken die op het moment van de training aandacht nodig hebben, zijn bespreekbaar en zo is het mogelijk de training op maat te maken voor teams.

Start delen reisverhalen

Op de eerste dag deelde het team onderling reisverhalen om zo de sterke en minder sterke kanten van elkaar te leren kennen. Op de tweede bijeenkomst vergeleek het team zich met een vlucht ganzen. Het filmpje ‘Les van de ganzen’ was hiertoe de inleiding. Een vergelijking die veel herkenning opleverde. De teammeting met een vragenlijst over ontwikkelpunten en waar zijn we goed in, was tijdens de derde bijeenkomst het onderwerp van gesprek.

SLOW heel waardevol

De SLOW training werd door het team als zeer waardevol ervaren. Het delen van ervaringen, het praten over sterke en minder sterke kanten en het feedback geven aan elkaar. Verrassende gesprekken volgden, lastige gesprekken, soms pijnlijke gesprekken. maar ze droegen bij aan het leerproces dat het team met elkaar onderging. Er ontstond meer openheid in het team, er werd vrijheid gevoeld om te zeggen wat er werd gedacht, hulp gevraagd en hulp gegeven aan collega’s. Maar bovenal droegen de SLOW bijeenkomsten bij aan de bewustwording dat het team al een heel eind op de goede weg was.

Sterker worden, elkaar helpen en vertrouwen

Tijdens de laatste en vierde bijeenkomst in oktober werd dat nogmaals bevestigd. Men ervaart dat er meer zorg en aandacht voor elkaar is, meer betrokkenheid en openheid. Iedereen voelt zich verantwoordelijk. Collega’s durven elkaar uit te dagen om beter en sterker te worden, elkaar te helpen en te vertrouwen. Er is een gezamenlijk doel en dat is het belang van de cliënt.

SLOW training met jouw team volgen?

Wil je met jouw team ook een SLOW training volgen? Neem hierover contact op met je hoofd. Deze kan de training in overleg met de coaches inplannen.