Medezeggenschap ouders - verwanten

Radar hecht veel waarde aan medezeggenschap en stimuleert cliënten, ouders en verwanten mee te denken, praten en beslissen. Radar organiseert formele medezeggenschap en informele medezeggenschap. Met uw stem kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren.

Informeel 

Op alle voorzieningen van Radar worden activiteiten ontwikkeld om ouders en verwanten te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Deze activiteiten worden door managers en medewerkers georganiseerd en kunnen divers van aard zijn. Voorbeelden zijn thema-avonden en koffie-uurtjes.

Formeel

Als lid van een raad  kunt u actief meedenken en advies geven over zaken die in het cluster van uw kind/verwante spelen of voor alle cliënten van Radar van belang zijn en  behartigt u de belangen van alle cliënten binnen het cluster of geheel  Radar.
U heeft  hierover een wettelijk adviesrecht. Bovendien helpen uw meningen en ideeën ons de zorg voor onze cliënten steeds verder te verbeteren.

Radar kent twee vormen van raden:

  1. De leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR) , die meedenken, meepraten en meebeslissen met de Bestuurder. Hier gaat het met name om het beleid van Radar. Het betreft zaken, zoals bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing of de dienstverlening aan een nieuwe doelgroep.
     
  2. De leden van Clusterraad, die meedenken, meepraten en meebeslissen met de clustermanager. Het gaat hier voornamelijk om zaken die in het cluster spelen, zoals onder andere voeding, hygiëne of veiligheid. 

Aanmelden of meer weten?
Wilt u zich aanmelden voor de clusterraad of de centrale cliëntenraaf of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met de manager van de voorziening van uw kind/verwante of met de ambtelijk secretarissen.