Medezeggenschap ouders - verwanten

Radar hecht veel waarde aan medezeggenschap en stimuleert cliënten, ouders en wettelijk vertegenwoordigers hieraan deel te nemen.

Als lid van een deelraad kunt u actief meedenken en advies geven over zaken die op de voorziening van uw kind/verwante spelen.Vanuit de medezeggenschap behartigt u niet alleen de belangen van uw kind of verwante maar van alle cliënten binnen de voorziening en heeft u hierover een wettelijk adviesrecht. Bovendien helpen uw meningen en ideeën ons de zorg voor onze cliënten steeds verder te verbeteren.

Radar kent twee vormen van deelraden:

  1. de deelraden op voorzieningniveau, die meedenken, meepraten en meebeslissen met het hoofd. Het gaat hier voornamelijk om zaken die in de eigen voorziening spelen, zoals onder andere voeding, hygiëne of veiligheid.
     
  2. de leden van de Centrale Cliënten Raad (CCR), die meedenken, meepraten en meebeslissen met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Hier gaat het met name om het beleid van Radar. Het betreft zaken, zoals bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing of de dienstverlening aan een nieuwe doelgroep.

Aanmelden of meer weten?
Wilt u zich aanmelden voor de deelraad of meer informatie? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met het hoofd van de voorziening van uw kind/verwante of met de coach/ondersteuner voor de deelraad ouders / wettelijk vertegenwoordigers:

Marianne Korendijk
tel. 06- 236 318 43 
E-mail m.korendijk@radar.org