Medezeggenschap cliënten

Radar vindt het belangrijk dat cliënten meedenken, meepraten en meebeslissen over de zorg die Radar biedt en over nieuwe dingen die Radar bedenkt om de zorg te ontwikkelen en te verbeteren.

Medezeggenschap voor cliënten bij Radar kent twee vormen van raden:

  1. Clusterraad cliënten
    Elk cluster heeft een clusterraad cliënten , waarin cliënten van verschillende voorzieningen binnen het cluster één clusterraad vormen. Ze kunnen op clusterniveau meedenken, meepraten en meebeslissen met de clustermanager.
     
  2. De Centrale Cliënten Raad (CCR)
    Er zijn negen cliënten gekozen voor de Centrale Cliëntenraad om de belangen te behartigen van alle cliënten binnen Radar. Ze denken mee, praten mee en beslissen mee met de bestuurder. 

Ondersteuning raden door ambtelijk secretarissen
Om goed te kunnen functioneren en vergaderen krijgen alle clusterraden ondersteuning van een coach/ambtelijk secretaris.
Wil je weten wie de ambtelijk secretarissen zijn?
Klik dan op Ambtelijk secretarissen medezeggenschap.