Makkelijke taal

"Ik begrijp uw brief niet"

Onze cliënten krijgen, net als ieder ander, regelmatig een brief in hun bus. Bijvoorbeeld van hun ziektekostenverzekeraar of de gemeente. Veel cliënten begrijpen een groot deel van deze brieven niet goed, omdat er vaak moeilijke woorden of lange zinnen in staan. Ze durven dit niet altijd te zeggen. Soms wordt de brief hierdoor zelfs niet geopend, met alle gevolgen van dien.

Onze cliënten willen brievenschrijvers hier graag van bewust maken. Ze vragen aandacht voor makkelijke taal, zodat brieven beter te lezen zijn. Daarom hebben we in samenwerking met de centrale cliëntenraad een speciale sticker gemaakt. De ‘ik begrijp uw brief niet-sticker’

makkelijke taal

Hoe werkt het?

Op de sticker staat “Ik begrijp uw brief niet”. De cliënt plakt deze op de envelop van een moeilijke brief en stuurt deze terug naar de afzender. Op deze manier hopen we mensen te overtuigen van het belang van eenvoudige taal.
In onderstaande film leggen cliënten het uit en geven een paar tips hoe het echt gemakkelijker kan. Klik op de foto.

Tips voor het schrijven van een makkelijke brief

 • Gebruik een groot lettertype (13 of 14).
 • Hou de brief kort.
 • Hou de zinnen kort (gemiddeld 8 tot 10 woorden per zin).
 • Laat zinnen weg die meer vragen oproepen dan beantwoorden.
 • Gebruik woorden die de lezer kan begrijpen.
 • Gebruik geen afkortingen.
 • Gebruik geen vaktermen of moeilijke woorden.
 • Gebruik geen lange woorden.
 • Gebruik geen Engelse woorden.
 • Schrijf getallen in cijfers, zodat ze herkenbaar zijn.
 • Geef duidelijke en herkenbare voorbeelden om dingen uit te leggen.
 • Wees niet kinderachtig, gebruik geen verkleinwoorden.
 • Gebruik plaatjes als dat kan. Zo wordt de tekst aantrekkelijker en duidelijker.
 • De plaatjes moeten bij de tekst passen
 • Gebruik de plaatjes op een neutrale achtergrond
 • Gebruik de plaatjes niet als achtergrond achter de tekst    
 • Gebruik kleuren.
 • Zet een nieuwe zin op een nieuwe regel, indien mogelijk.
 • Laat de tekst nakijken door een paar mensen voor wie de tekst ook bedoeld is.
 • Zet contactgegevens onder aan de brief. Een naam en telefoonnummer waar mensen met vragen terecht kunnen.

Voor meer informatie:

Mascha Hacquier,

Medewerker cliëntcommunicatie

088– 350 5701

m.hacquier@radar.org


Downloads: