Activiteitencentrum Bemelergrubbe

BEMELERGRUBBE 4, 6226 NK MAASTRICHT

Voor jongeren met ernstige meervoudige beperking (EMB) waarbij de begeleiding voornamelijk gericht is op ondersteuning, ontwikkeling motorische vaardigheden en stimulering van de zelfredzaamheid en het aanbieden van activiteiten. De activiteiten worden zo georganiseerd dat iedereen op zijn eigen niveau kan deelnemen. De activiteiten gebeuren in overleg met de begeleiding en zijn afgestemd op de individuele wensen en vaardigheden (maatwerk).

Film dagbesteding/werkprojecten Cluster Maastricht


Downloads: