Die jongeman met EMB; op weg naar optimaal stimuleren

Gedragskundige Christan van Miert over de cliënt met ernstig meervoudige beperkingen

Het is nog niet zo lang geleden dat een cliënt met EMB (ernstig meervoudige beperking) weliswaar goede verzorging, liefde en aandacht kreeg, maar dat er weinig oog was voor het activeren en prikkelen van deze groep cliënten. Dat was beslist geen kwestie van onwil, maar het gevolg van (onbewust) te weinig  specifieke kennis op dit gebied. Een wetenschappelijk onderzoek van onze gedragskundige Tineke Dautzenberg, over de participatie en het netwerk van deze cliënten, zorgde voor een ommekeer. Tineke sprak voor haar onderzoek zeer intensief met ouders van EMB-cliënten. Mede op basis van dit onderzoek zijn EMB-cliënten nu een specialisme van Radar en krijgen zij de aandacht die ze verdienen.

Ouders als spin in het web

In de afgelopen periode heb ik de enorme kracht van deze ouders mogen ervaren. Het zijn vaders en moeders die letterlijk dag en nacht klaar staan voor hun kinderen, die er altijd zijn en die altijd het beste willen voor hun kind. De gezinnen zijn soms letterlijk mini-ondernemingen waarin de ouders de totale zorg van hun kinderen via PGB’s organiseren. In dit krachtenveld fungeren de ouders als spin in het web en als experts die hun kind het beste kennen en aanvoelen. Ik heb heel veel respect voor deze ouders.

Goede dialoog met ouders

Soms is er sprake van een spanningsveld tussen wat ouders willen en wat de begeleiders kunnen bieden. Wat wij de afgelopen periode vooral hebben geleerd, is dat de beste zorg voor de EMB-cliënt tot stand komt in een goede dialoog met de ouders. De ouders kennen hun kind door en door. Zij geven aan dat ook hun kinderen behoefte hebben aan passende activiteiten die prikkelen, stimuleren en de belevingswereld verruimen. Ze willen dat hun kind erbij hoort en zoveel als mogelijk mee doet. Dat vraagt om individueel afgestemde zorg en zeer deskundige begeleiding en kennis; begeleiders die cliënten kunnen ‘lezen’ en in staat zijn met hen te communiceren. Ik ben er trots op dat wij bij Radar deze zorg en ondersteuning steeds beter kunnen bieden. De komst van Joan van Dokkum als nieuwe verpleegkundige heeft hieraan een extra impuls gegeven omdat zij beschikt over veel praktische kennis en ervaring op dit gebied.

Optimale ontwikkeling voor elke EMB cliënt

Inmiddels zijn we volop bezig met het ontwikkelen van zo optimaal mogelijke ondersteuning voor elke EMB-cliënt. Neem bijvoorbeeld René, die zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperkt (ZEVMB) is en dagbesteding krijgt op de Bemelergrubbe. Voor hem is op initiatief van zijn ouders een individueel sensorisch prikkelverwerkingsprofiel opgesteld. Aan de  hand daarvan krijgt hij activiteiten aangeboden die zijn zintuigen optimaal prikkelen waardoor hij beter in zijn vel zit. We willen voor alle EMB-cliënten een zintuiglijk activiteiten programma opstellen. Daarnaast heeft Joan concrete acties uitgezet: materialen geïnventariseerd en de snoezelruimte van de Kanjel aan een kritische blik onderworpen zodat deze nu wordt verbeterd. Ook heeft Joan BIM (Beleven in muziek) geïntroduceerd in de activiteitencentra voor volwassen EMB-cliënten. Bovendien geeft zij begeleiders handvatten om bijvoorbeeld tijdens de verzorging interactief met cliënten bezig te zijn en hun zintuigen te stimuleren.

De EMB-cliënten gaan binnen Radar, in samenspraak met hun ouders, steeds meer op maat,  gestimuleerd worden waardoor de kwaliteit van hun leven nog meer toeneemt. Werken met en voor EMB-cliënten en hun ouders is een geweldige mooie uitdaging die alle betrokkenen enorm veel voldoening geeft.

Christan van Miert, gedragskundige specialisatie EMB