Wlz verstrekkingen

25 maart 2019

Radar heeft in 2018 haar ‘Beleid verstrekkingen Wet langdurige zorg’ geordend. Dit was nodig omdat het beleid binnen Radar op verschillende manieren werd toegepast en cliënten aangaven daarin geen rechtsgelijkheid te voelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat cliënten ook datgene krijgen waar ze volgens de wet recht op hebben.

‘Verstrekkingen’, betreft datgene waar een cliënt recht op heeft, als hij over een indicatie ‘Verblijf’, inclusief of exclusief dagbesteding beschikt. Dit nieuwe beleid  verstrekkingen gaan concreet over het verstrekken van voeding, het schoonhouden van de cliëntkamer en het vervoer van en naar de dagbesteding.

In samenspraak met de medezeggenschap hebben we de volgende eenduidige afspraken gemaakt die met ingang van 01 april 2019 gaan gelden.

1. Voeding

 • Radar heeft de verplichting om verantwoorde voeding te verstrekken aan cliënten met een Wlz-indicatie
 • Indien cliënten geheel of deels zelfstandig hun voeding kunnen verzorgen, kunnen zij in aanmerking komen voor voedingsgeld.
 • Zij ontvangen dit voedingsgeld alleen via een Radar betaalpas.
 • Het voedingsgeld wordt wekelijks aangevuld op de Radar betaalpas.
 • Individuele afspraken met de cliënt worden vastgelegd in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) en 2x per jaar geëvalueerd.
 • Medewerkers betalen de afgesproken vergoeding indien zij tijdens hun dienst gebruik maken van voeding.

2. Schoonmaak

 • Radar is verantwoordelijk voor de schoonmaak van alle ruimten bij verblijf.
 • Van de cliënt mag verwacht worden dat hij een bijdrage levert aan het schoonhouden van zijn eigen kamer zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt.
 • Radar voorziet in schoonmaakartikelen.
 • In het ECD zijn de afspraken omtrent schoonmaak vastgelegd.
 • Op individueel cliëntniveau zal een overleg komen bij mogelijke nalatigheid in schoonmaak

3. Vervoer

 • Het betreft hier alleen vervoer van deur tot deur van en naar de dagbesteding. Radar is alleen verantwoordelijk voor vervoer indien er sprake is van een medische noodzaak en/of gebrek aan zelfredzaamheid waardoor vervoer van deur tot deur noodzakelijk is.
 • Recht op vervoer is op individueel niveau vastgelegd in het ECD.
 • Benzinegeld vervalt per 01 april 2019.
 • Bij afloop van verstrekte busabonnementen worden geen nieuwe abonnementen meer verstrekt.

Wij willen met dit herziende beleid bereiken dat er binnen onze organisatie op een eenduidige wijze omgegaan wordt met zorggelden, passend binnen de mogelijkheden van iedere individuele cliënt.

Reacties (1)

Het is schandalig dat wij voor radar werken en er dan bijna 80euro zelf op moeten bijleggen om te werken. Radar en de overheid moet er wel eens rekening mee houden dat een uitkering van het UWV whajong uitkering geen vetpot is. Waar moeten wij nog van leven als jij je geld in je werk moet steken. Dit is gewoon diefstal en ik ga hier zeker mee verder via een advocaat om te kijken of dit niet aangepast kan worden
Anouk wijnen @ 16 april 2019

Reactie toevoegen +