Wet zorg en dwang vanaf 1 januari van kracht

24 december 2019

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat op 1 januari 2020 in. Deze wet zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking de zorg krijgen die zij afgesproken hebben. Als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld om ernstig nadeel voor de cliënt zelf of zijn omgeving te voorkomen, kan het zijn dat de cliënt onvrijwillige zorg krijgt. De Wzd regelt wanneer, waarom en hoe onvrijwillige zorg wordt verleend maar ook hoe deze onvrijwillige zorg zo snel mogelijk stopt. Daarbij moet Radar zich aan de Wet zorg en dwang houden en handelen volgens de zorgvuldigheidseisen die in deze wet zijn opgenomen.

Het jaar 2020 is als overgangsjaar aangemerkt. Dit omdat de overheid achterloopt met de wet- en regelgeving. Het is logisch dat wij hiervan afhankelijk zijn en in 2020 de tijd nodig hebben om de consequenties van deze wet door te voeren.

Wil je meer weten over je rechten als cliënt of vertegenwoordiger? Of wat de cliëntvertrouwenspersoon voor je kan betekenen? Al deze informatie is terug te vinden op de website www.dwangindezorg.nl

  • Kies op de homepagina voor wet zorg en dwang
  • Kies daarna op informatieproducten
  • Vervolgens kies voor  cliënten en vertegenwoordigers

Downloads

'De wet zorg en dwang uitgelegd voor mensen met een verstandelijke beperking'

'De wet zorg en dwang voor de vertegenwoordiger'

'De cliëntvertrouwenspersoon voor mensen met een verstandelijke beperking

Reacties (0)

Reactie toevoegen +