Enkele locaties van Radar ondervinden wateroverlast

15 juli 2021


De weersomstandigheden en het buiten de oevers treden van rivieren, etc. leiden tot veel problemen in onze regio. Ook enkele locaties van Radar ondervinden hiervan hinder. Gelukkig zijn alle bewoners en medewerkers veilig. 

Maatregelen
Voor het komende etmaal treffen we maatregelen om bewoners die niet meer in hun huis kunnen blijven, goed en veilig onder te brengen op andere locaties. Ouders en verwanten van onze bewoners zullen in de loop van de dag hierover worden geïnformeerd door de begeleiding. 

Contact
We begrijpen dat ouders en verwanten contact willen opnemen met de voorziening of met kind/verwant. Wij verzoeken hen dringend om niet naar de locaties te gaan en telefonisch of via beeldbellen contact te zoeken.

Dagbestedingsactiviteiten 
Door de waterschade in een pand of door afgesloten wegen kan het zijn dat dagbestedingsactiviteiten vandaag - en mogelijk ook de komende dagen - niet kunnen doorgaan. Ook hierover zullen onze begeleiders de betreffende cliënten en/of ouders/verwanten informeren. Uiteraard zorgen we ervoor dat bewoners op de ‘logeerplek’ goed worden opgevangen en begeleid. Daar waar de dagbesteding niet kan doorgaan, zorgen we voor fijne activiteiten op locatie.

Reacties (0)

Reactie toevoegen +