Radar neemt maatregelen om financieel gezond te blijven

12 december 2019

Sterker richten op laagdrempelige ondersteuning in de wijk

Radar gaat een aantal stevige bedrijfsmatige maatregelen nemen om de organisatie financieel weer duurzaam gezond te maken. De afgelopen drie jaren zijn met een negatief bedrijfsresultaat afgesloten. Ook dit jaar verwacht de organisatie, die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, met een verlies van ruim 2 miljoen euro af te sluiten. Tot 2018 zijn de verliezen uit de reserves opgevangen maar dat is nu niet langer verantwoord.

Radar gelooft in een eigen aanpak en samenwerking in de zorg, en heeft de afgelopen jaren in een periode waarin budgetten krapper werden veel geïnvesteerd in nieuwe vormen van ondersteuning en samenwerking, passend bij de maatschappelijke trend. Bestuurder Monique Heffels: “We hebben gezien dat dit ook enorm wordt gewaardeerd door cliënten, medewerkers, financiers en samenwerkingspartners. Helaas moeten we constateren dat het financieel niet verantwoord meer is om op deze manier door te gaan. Daarom hebben we besloten om ons sterker te richten op onze kernactiviteiten, namelijk mensen met een (licht) verstandelijke beperking actief laten meedoen in de samenleving. Heel laagdrempelig, toegankelijk en midden in de wijk. Waar meer gespecialiseerde ondersteuning nodig is, doen we voortaan een beroep op samenwerkingspartners.” De komende drie jaren gaat Radar hier aan bouwen.

Om haar financiële positie opnieuw duurzaam stabiel te maken, zal de organisatie het komend half jaar afscheid moeten nemen van medewerkers. Het gaat om ca. 65 voltijdbanen, dat zijn ongeveer 90 medewerkers (totaal Radar: 719,5 voltijdbanen, 934 medewerkers1). De organisatie streeft ernaar om de functies in de directe en dagelijkse zorg en ondersteuning aan cliënten zoveel als mogelijk te behouden. De ontslagen vinden met name plaats op de ondersteunende afdelingen in het hoofdkantoor in Maastricht en bij de specialistische functies in de zorg. Monique Heffels: “Deze boodschap komt hard aan in onze organisatie. Dit proces gaan we heel zorgvuldig doorlopen. De collega’s die het straks treft, kunnen rekenen op goede en persoonlijke begeleiding naar nieuw werk.”

De medewerkers zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd. Cliënten, ouders, verwanten en stakeholders worden de komende dagen op de hoogte gebracht. De komende weken gaat de bestuurder samen met de directie aan de slag om het reorganisatieplan verder uit te werken. Dit wordt in goed overleg gedaan met de medezeggenschapsraden en de vakbonden. Eind januari 2020 verwacht men meer duidelijkheid te hebben over de precieze gevolgen van dit besluit. Dan wordt er ook een start gemaakt met het opzetten van het sociaal plan.

Reacties (4)

Wordt ook het management gesaneerd of blijven jullie zoals gebruikelijk buiten schot. Wordt als ex medewerker zeer verdrietig van wat er te gebeuren staat ?
Jan Klinkhamer @ 14 december 2019
Reaktie op bericht in dagblad de Limburger van afgelopen week:
Onderwerp: Zorginstelling Radar gaat personeel ontslaan.
Van: Bert Hamers (oud medewerker van Radar van 1985-2018)

Vorige week stond in de Limburger het bericht dat zorginstelling Radar in zwaar financieel weer is geraakt.Hierdoor gaan er rond de 90 banen verloren.
Als oud medewerker vind ik dit een triest bericht.Echter verbaast ben ik niet.Om dit uit te leggen ga ik terug naar het verleden.
Een jaar of 10 geleden zat Radar ook in zwaar weer.Zowel kwa zorg als ook kwa financiën.
Dit als gevolg van een idee van direktie en management om een transitie te gaan doorvoeren binnen Radar.
Als gevolg van een revolte van ouders en familieleden is toen ingegrepen.Er is toen een interim-direkteur gekomen die schoon schip heeft gemaakt.
Deel management is op gestapt of moeten opstappen,idem de direkteur.Zorg en financiën zijn weer in orde gebracht.
In de kern gebeurt nu hetzelfde.

Een aantal jaren terug is men vanuit direktie en management weer met een idee gekomen,de integrale teams.men ging iets nieuws proberen.
Weet zeker dat dit met goede bedoelingen is gedaan.
Radar ging teams formeren in de wijk met verschillende diciplines hierin.Leden van zo`n team moesten dan multidisciplinair inzetbaar zijn.Je kunt hier al een kritische kanttekening maken,waarom niet de kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten.
Een metafoor: Stel je wordt trainer van voetbalclub Barcelona en je zegt dan:Iedere speler moet op verschillende plekken inzetbaar zijn.
Je zegt dan tegen Messi: Van de 10 wedstrijden sta je er zes op je gewone plek,2 wedstrijden ben je keeper en 2 wedstrijden links-back.
De kans dat je dan wordt ontslagen is redelijk groot.


Om dit goed in te zetten zijn er honderden bijeenkomsten geweest met werkgroepjes en grotere bijeenkomsten.Vervolgens zijn er ook nog tal van werkgroepen opgericht om dit konkreet te maken en te begeleiden.Alle uren die medewerkers hierdoor extra maakten werden o
Bert Hamers @ 16 december 2019
wat is er mooier als facilytair medewerker om voor en met clienten te werken, service te bieden etc. maar tijdens een gesprek laatst, mocht ik ervaren dat je in een uurtje tijd niet meer nodig bent bij de stichting een zeer onbewaame beslissing. hopende dat deze manager(s) ook eens zo'n gesprek ondergaan want zo ga je niet met mensen om!! ik wens verder een ieder en vooral de clienten, want daar doe je het voor, het allerbeste en een goede gezondheid toe. groetjes, Bert.
bert @ 21 december 2019
medewerkers die zich bezig houden met de zorg en het werk worden blijkbaar niet gekend, medewerker die hier zich niet mee bezig houden worden gehonoreerd en mogen blijven werken
Theo @ 15 maart 2020

Reactie toevoegen +