Mijn Werkplek - Angelique Langen

20 april 2018

Ik ben Angelique Langen en ben al meer dan 20 jaar werkzaam bij Radar. Mijn Radarcarrière ben ik gestart als begeleidster en later coördinerend begeleidster bij woonvorm Flat 25 (voorloper van woonvorm Ons Limburgstraat). Wat heb ik daar veel meegemaakt, plezier en verdriet met cliënten gedeeld en ontzettend veel geleerd. Daarna volgde een kort uitstapje als indicatiemedewerker bij het cliëntloket. Dit was destijds een nieuwe functie binnen Radar en deze functie heb ik met twee andere collega’s vorm mogen geven. Sinds 11 jaar werk ik nu als gedragskundige: eerst een jaartje in de volwassenzorg, daarna heb ik de overstap gemaakt naar kind en jeugd. Een goede beslissing! De kinderen hebben de toekomst, wordt wel eens heel clichématig gezegd, maar zo zie ik het wel. En hoe mooi is het dan -  ondanks de roerige tijd die de zorg en zeker de jeugdzorg doormaakt – om bij te mogen dragen aan het naar boven halen van de mogelijkheden van elk kind en ook van zijn gezin en bredere sociale omgeving (peuterspeelzaal, school, clubjes).

Mijn takenpakket is divers: ik ben betrokken bij team jeugd in Heerlen en bij gezinsbehandeling, ik ben specialist ‘kind en ontwikkeling’ en bezig met de laatste loodjes van de opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG). Over deze opleiding wil ik hier graag wat meer vertellen.

OG-opleiding

Binnen de afdeling Expertise is het sinds een aantal jaren mogelijk voor gedragskundigen om de opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG) te volgen. RINO Zuid in Eindhoven verzorgt deze opleiding. Er is meestal één opleidingsplek per jaar voor Radar waarop gesolliciteerd kan worden. Ik heb de kans gekregen om hier in 2016 mee te starten. Het is een tweejarige opleiding waarvan ik de parttime variant doe. Ik hoop eind juni na tweeëneenhalf jaar alles afgerond te hebben. Je moet wel universiteit als vooropleiding hebben gehad om aan deze opleiding te kunnen beginnen.

Wat doet een orthopedagoog-generalist?

Als orthopedagoog-generalist richt je je op het kind, de ouders en andere betrokkenen in het opvoedings- en begeleidingsproces. Na de opleiding ben ik in staat ook meer complexe casussen op te pakken en zelfstandiger te werken. Twee jaar lang heb ik elke vrijdag de opleiding gevolgd bij RINO Zuid. Daar ben ik ondergedompeld in de huidige theorieën en ontwikkelingen op het vlak van de orthopedagogiek. Daarnaast heb ik elke twee à drie weken supervisie om aan meer persoonlijke doelen te werken.

Mijn werk is het praktijkgedeelte van de opleiding, waarbij de nadruk dient te liggen op behandeling en diagnostiek. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, krijg je gedurende de opleiding soms andere taken binnen Radar dan je daarvoor had.

Om in mijn werk de verdieping en verbreding te krijgen die voor de opleiding nodig is, heb ik werkbegeleiding en heb ik werkbezoeken afgelegd: intern ben ik een dagje mee gaan kijken bij het Ouder en Kind huis in Kerkrade, extern ben ik bijvoorbeeld mee gaan kijken bij Xonar en Bureau Jeugdzorg. De praktijkopleider beoordeelt mijn vorderingen.     

Combinatie verschillende onderdelen

De kracht van de opleiding vind ik de combinatie van al deze verschillende onderdelen. Daardoor kun je op theoretisch én op persoonlijk vlak groeien en dat is nodig om uiteindelijk een goede orthopedagoog-generalist te kunnen worden.

Het zijn, in combinatie met mijn gezin en werk, intensieve jaren geweest, maar het heeft me veel gebracht. Ik ben blij dat ik destijds de kans gekregen en gegrepen heb. Hopelijk helpt het me om samen met mijn collega’s veel kinderen en gezinnen, zowel binnen mijn praktijkgerichte als mijn beleidsmatige taken, nog beter in hun kracht te kunnen zetten.

Reacties (0)

Reactie toevoegen +