Meepraten, meedenken en meebeslissen

10 januari 2018

Via de centrale cliëntenraad en de deelraden cliënten en verwanten kunnen cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers meedenken, meepraten en meebeslissen over allerlei zaken die voor hen belangrijk zijn. Echo sprak met een ouder en cliënt over hun beweegredenen om deel te nemen aan medezeggenschap . Daarbij ook de vraag: hoe moeilijk is het eigenlijk?

Lees verder

Reacties (0)

Reactie toevoegen +