Kijken in elkaars keuken

30 januari 2018

In oktober is Radar, na enkele pilots, gestart met interne en externe visitaties. Dat betekent dat elk team één keer per twee jaar bezoek krijgt van een visitatieteam van een ander cluster (intern) of van collega-instellingen Arduin en Philadelphia (extern). Het doel van elke visitatie is van elkaar te leren door letterlijk bij elkaar in de keuken te kijken en te reflecteren op het eigen handelen. De focus van de interne visitaties ligt met name op het zorgproces en deskundigheid medewerkers.

Lees hier verder

Reacties (0)

Reactie toevoegen +