Een nieuwe realiteit

14 april 2020


Een blik op de kalender leert dat we nu ruim een maand leven en werken met de coronamaatregelen. En wat eerst vreemd en onwennig was, voelt inmiddels voorzichtig als een nieuwe realiteit. Tot nu hebben we gehandeld alsof dit een korte, tijdelijke situatie is die voorbij gaat en waarna alles weer wordt zoals het was. Maar ik realiseer me inmiddels: we kunnen deze tijd ook zien als een introductie in onze nieuwe werkelijkheid, waar nieuw en anders doen bij horen. Misschien willen we niet eens meer helemaal terug naar hoe het was. Want wat we nu, in deze korte tijd, met elkaar georganiseerd hebben is op onderdelen wellicht nog wel beter dan wat we gewend waren.

We hebben veel creatieve manieren gevonden om elkaar te spreken en te zien. Dat geldt voor zowel medewerkers als voor ouders, verwanten en cliënten. Er is veel contact onderling. Soms nog intensiever dan voorheen. Op woonlocaties zijn nieuwe vormen van dagbesteding georganiseerd. Het lukt ons steeds beter om meer één-op-één zorg te bieden waar dat nodig is, en meer digitaal en op afstand waar dat kan. En dat in een verhouding die past bij en meebeweegt met de zorgvraag én financieel haalbaar is.

Er ontstaan mooie dingen. Maar, als uiteindelijk de maatregelen minder streng worden, hoe houden we die goede dingen vast? Hoe bouwen we ze uit? Hoe zorgen we er voor dat we niet vervallen in oude gewoontes? Ik heb de antwoorden niet meteen paraat. Ik denk ook dat die antwoorden alleen kunnen ontstaan in interactie met elkaar. In interactie tussen zorgvragers en professionals. De afgelopen weken hebben we veel energie gestoken in het (blijven) komen tot interactie. Laten we nu samen blijven zoeken naar alternatieve manieren om zorg te verlenen die kunnen en die werken, die lucht geven en energie. Voor nú, maar ook voor straks. Binnen de richtlijnen van de overheid. Want die zijn glashelder.

Een mooie uitdaging voor de komende weken. Heb jij hier ideeën over? Laat het weten, dan doen we een e-koffie. Ik trakteer ;-). Samen maken we hier een positief memorabele tijd van die ons, misschien onverwacht, zomaar opeens ook mogelijkheden laat zien. Take care.

Hartelijke groet,

Monique Heffels
Bestuurder

Reacties (1)

Mooi gesproken, en ik vind het bijzonder dat fijne ervaringen uit alle locaties met iedereen gedeeld worden op intranet Radar, zo'n warm idee.
Emmy Cobben @ 19 april 2020

Reactie toevoegen +