Actuele info coronavirus

06 april 2020

Ook Radar wil natuurlijk haar verantwoordelijkheid nemen om zoveel als mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. Daarom hebben we een aantal duidelijke maatregelen genomen. Onderstaand leest u de actuele stand van zaken. Vooropgesteld: daar waar het kan gaat de (noodzakelijke) zorg aan onze cliënten onverminderd door! Als dat niet kan zorgen we voor een alternatief. 

De onderstaande maatregelen gelden tot en met (vooralsnog) 28 april 2020 (KBC tot en met 1 mei) .  

DAGBESTEDING en KINDERBEHANDELCENTRUM (KBC)

 • Onze dagbestedingslocaties zijn reeds vanaf 16 maart gesloten. 
 • Onze Kinderbehandelcentra (KBC) en overige jeugdlocaties zijn vanaf 16 maart gesloten en blijven (vooralsnog) tot einde meivakantie (t/m 1 mei) dicht.
 • Voor cliënten die bij ons wonen bieden we gedurende deze periode zoveel als mogelijk alternatieve dagbesteding op onze woonlocaties. Aan cliënten die zelfstandig wonen of in een woonlocatie die niet van Radar is kunnen we in de genoemde periode helaas geen alternatieve dagbesteding bieden. We vinden dit heel erg spijtig, maar voor ieders gezondheid is het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven. 
 • Op onze woonlocaties zorgen we voor extra ondersteuning nu overdag iedereen thuis is. Als dat noodzakelijk is zal ook ons kantoorpersoneel worden ingezet. 


BEZOEK

 • Reeds vanaf woensdag 18 maart ontvangen we géén bezoek meer op onze woonlocaties.
 • Aan cliënten die zelfstandig wonen, ook binnen een woonlocatie van Radar, adviseren we ook met klem om geen bezoek te ontvangen. 


AMBULANTE BEGELEIDING

 • Ambulante begeleiding van cliënten die zelfstandig wonen doen we tijdelijk telefonisch of via beeldbellen (behalve als een huisbezoek absoluut noodzakelijk is). Dit geldt ook voor cliënten die bij ons wonen en een eigen voordeur hebben. 


RADAR VRIJE TIJD

 • Omdat de overheid tot 1 juni een verbod heeft ingesteld op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen is besloten om alle activiteiten van Radar Vrije Tijd te laten vervallen tot de zomerstop op 1 juli 2020.
 • We hopen dat we vanaf 1 juli weer de dagtochten en maandactiviteiten van de vriendenclubs kunnen oppakken. 
 • En vanaf 31 augustus hopen we weer te starten met een nieuw seizoen vol leuke weekclubjes en sportactiviteiten. Iedereen wordt op tijd geïnformeerd.
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Hollanders: m.hollanders@radar.org.


NIEUWE CLIËNTEN

 • Elke nieuwe aanvraag voor een cliënt die bij ons wil komen wonen of door ons begeleid wil worden bekijken we op maat en heel zorgvuldig. We bezien hoe we de noodzakelijke zorg en ondersteuning kunnen bieden op een veilige manier. 
 • Hetzelfde geldt voor het uitstromen van cliënten (bijvoorbeeld verhuizen naar een andere zorgaanbieder). Ook dit wordt op maat bekeken. 


TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

 • Onze receptie/telefooncentrale is van 16 maart tot en met 28 april onbemand. Op onze website onder 'locatiezoeker' vindt u de telefoonnummers van de woonvormen. De medewerkers van de ondersteunende diensten (kantoor) kunt u bereiken op het telefoonnummer 088 - 350 5004. U krijgt dan een keuzemenu te horen en wordt doorverbonden met de afdeling van uw keuze. 
 • Heeft u een urgente vraag? Belt u dan de manager van de voorziening. 


ALGEMEEN MAILADRES

 • Heeft u een minder urgente vraag? Die kunt u mailen naar gezondheid@radar.org. Dit speciale mailadres wordt voortdurend gemonitord. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie. 


Op deze manier proberen we er alles aan te doen om iedereen gezond en veilig te houden. Een heel hartelijk dank u wel voor uw begrip! 

Reacties (1)

18 maart is wel erg laat om maatregelen te nemen. Dit laat geen pro-actief handelen zien. Maar dat is inmiddels dan ook gebleken.
Karel @ 26 maart 2020

Reactie toevoegen +