Actuele info: meer versoepelingen vanaf 5 juni

04 juni 2021

De premier heeft op 28 mei in de persconferentie aangekondigd dat stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder gezet kan worden. Dit is mogelijk omdat het aantal opnames in de ziekenhuizen rap afneemt. Met ingang van 5 juni kunnen restaurants, musea en sportscholen in Nederland weer open onder voorwaarden en mag elke Nederlander 4 bezoekers thuis ontvangen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 

Ook binnen Radar gaan we verder versoepelingen doorvoeren. De bubbels in de dagbestedingslocaties kunnen vanaf 21 juni opgeheven worden als de vaccinatiegraad in de locatie onder de deelnemers 80% of hoger is. Vanaf 30 juni hopen we stap voor stap de overige maatregelen binnen Radar te kunnen afschalen. Dat doen we met kleine stapjes zodat de zorg voor de cliënten op een verantwoorde manier kan doorgaan.  

Wat betekent dit voor de ondersteuning bij Radar?

Hieronder leggen we uit wat dit voor de zorg en ondersteuning bij Radar betekent:

Maatregelen  en versoepelingen in woonvorm

De volgende maatregelen en versoepelingen gelden in de woonvormen waar cliënten van één gezamenlijke voordeur gebruikmaken:

 • Onze medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker.
 • Vanaf 5 juni zijn maximaal  4 bezoekers per dag welkom. Deze bezoekers mogen wisselen. Bezoek mag alleen in kamer/appartement van cliënt. Alleen op afspraak. Bezoek krijgt gezondheidscheck en draagt een chirurgisch mondkapje dat hij bij binnenkomst van Radar ontvangt. Bezoek komt niet in de algemene ruimtes en houdt anderhalve meter afstand.
 • Vaste intieme contacten hoeven géén mondkapje te dragen én afstand te houden in de kamer van de cliënt. Dit geldt dus niet voor incidentele bezoekers. De overige bezoekregels (zie punt hiervoor) blijven gehandhaafd. Als in de woongroep een vaccinatiegraad van minstens 80% is gehaald en de cliënt volledig gevaccineerd is.
 • Cliënten die zelfstandig wonen mogen vanaf 5 juni weer in de woonvorm mee-eten. Voor hen geldt wel een verplichte registratie en gezondheidscheck.
 • Gaan logeren wordt nog ontmoedigd en afgeraden en kan alleen onder strikte afspraken met cliënt en familie. We schatten samen met de cliënt en het logeeradres in of het zal lukken om tijdens het logeren alle veiligheidsmaatregelen op te volgen. Als dat zo is dan kan de cliënt terugkomen naar de woonvorm zonder quarantaineverplichting. Schatten we samen in dat het moeilijk zal zijn om aan de regels te houden? Dan gaat de cliënt bij terugkomst 10 dagen in quarantaine in zijn eigen kamer/appartement en is er 14 dagen een gezondheidscheck. Op de 5e dag kan de cliënt zich laten testen; bij negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven.
 • Vanaf 23 april hoeft cliënt die volledig gevaccineerd is bij terugkomst logeren in woonvorm niet in quarantaine  als hij géén coronaklachten heeft of betrokken is bij bron- en contactonderzoek (BCO) of ‘nauw contact ’is van positief geteste persoon. Cliënt krijgt 14 dagen een gezondheidscheck en bij coronaklachten wordt hij getest. Indien cliënt bij terugkomst wel coronaklachten heeft of betrokken is bij BCO of nauw contact is, dan gaat cliënt in quarantaine. Dit wordt opgeheven als de test vanaf 5 dagen na laatste contact negatief is.

Maatregelen in de dagbesteding

In de dagbestedingslocaties gelden de volgende maatregelen:

 • Onze medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker.

We maken op de dagbestedingslocatie twee bubbels:

 1. Cliënten die bij ons wonen.
 2. Cliënten die niet bij ons wonen.

Dit doen we om besmetting tussen deze twee groepen cliënten te voorkomen. Daarmee willen we vooral zorgen dat de woonvormen zo weinig mogelijk risico lopen. De bubbels in de dagbestedingslocaties kunnen vanaf 21 juni opgeheven worden als de vaccinatiegraad in de locatie onder de deelnemers 80% of hoger is. 

Maatregelen ambulante ondersteuning

 • De ambulante ondersteuning bij een cliënt thuis gaat gewoon door.
 • De begeleider draagt een chirurgisch mondneusmasker.
 • Als cliënt klachten heeft die passen bij het coronavirus zoals neusverkoudheid of hoesten, kan de ondersteuning alleen via (beeld)bellen doorgaan.
 • Huisgenoten van cliënt mogen ook geen klachten hebben. Dit geldt ook als cliënt een kind van 5 jaar of ouder heeft.

Aangepast protocol zorgvervoer cliënten ouder dan 18 jaar

Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft het protocol veilig zorgvervoer aangepast i.v.m. nieuwe coronamaatregelen. Dit protocol gaat landelijk vanaf maandag 8 februari in en geldt voor het vervoer van cliënten van 18 jaar en ouder. Dat betekent dat het vervoer naar de dagbestedingslocatie verandert en daarmee ook de ophaaltijden en route kunnen veranderen.  We onderscheiden drie groepen cliënten:

 1. Cliënten die tot de risicogroep behoren.
 2. Cliënten die niet tot risicogroep behoren
 3. Cliënten die één huishouden vormen

Voor alle groepen geldt dat ze in het busje een chirurgisch mondmasker dragen dat Radar aan de cliënten uitreikt. Voor groep 1 geldt tevens een maximum bezetting in het busje. Alle betrokkenen zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Maatregelen Jeugd

 • Alle zorgondersteuning voor Jeugd gaat gewoon door.
 • Onze medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker.
 • Bezoek op onze locaties dient ook een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Deze ontvangt u bij de ingang van de locatie van Radar.
 • De regering heeft besloten dat kinderen van 5 jaar en ouder bij corona-gerelateerde klachten (zoals neusverkoudheid) thuis moeten blijven en in dat geval wordt dringend geadviseerd om het kind te laten testen.
 • Bij huisbezoek zal de ambulant begeleider bij de gezondheidscheck ook vragen naar de gezondheid van de kinderen in het huishouden. Als uw kind van 5 jaar of ouder corona-gerelateerde klachten heeft (zoals neusverkoudheid) , kan het bezoek niet doorgaan en zal dit via (beeld)bellen gedaan worden.
 • Mocht u uw kind met klachten niet laten testen, dan mag het weer naar onze locatie komen als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde klachten mag uw kind uiterlijk zeven dagen na de 1e ziektedag weer komen.

​Radar Vrije Tijd

 • Ondanks dat er vanuit de overheid weer iets meer is toegestaan, opent Radar Vrije Tijd pas op 1 juli gedeeltelijk haar deuren. We starten dan, veilig en verantwoord, met zomerse dagtochten en alle andere buitenactiviteiten. Lees hier voor meer informatie.

Centraal telefoonnummer voor vragen over maatregelen en versoepelingen

Vanaf woensdag 17 februari is er tijdelijk een centraal telefoonnummer bereikbaar waar ouders/verwanten en cliënten met vragen over de extra coronamaatregelen terechtkunnen. Het telefoonnummer is 088-3505012.

Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-13.00 uur.

Vaccinatie vrijwilligers

Vrijwilligers ontvangen van hun eigen huisarts een uitnodiging voor vaccinatie volgens de vaccinatiestrategie van het RIVM.  Hier heeft Radar geen rol in.

Veegronde vaccinatie cliënten die bij Radar wonen: nu ook voor cliënten WMO Beschermd Wonen

De meeste cliënten die bij Radar wonen zijn inmiddels volledig gevaccineerd tegen Corona. De cliënten die nog niet zijn gevaccineerd maar dat wel willen, wordt de vaccinatie door het mobiele team van Thuisvaccinatie gedaan en niet meer door de Huisartsenpost (HAP). 

Cliënten die vanuit de WMO met indicatie Beschermd Wonen bij Radar wonen, kunnen vanaf nu ook gevaccineerd worden in de permanente veegrondes die in de woonvormen plaatsvinden. 

Wij zullen inventariseren welke cliënten hiervoor nog in aanmerking komen en hen hiervoor aanmelden als zij dat willen. 

Vaccinatie overige cliënten (cliënten ambulant, alleen dagbesteding en jeugd)

Volwassen cliënten die niet in een instelling wonen maar zelfstandig of bij een verwant in huis, worden in overeenstemming met het reguliere vaccinatieprogramma gevaccineerd, net zoals alle andere Nederlanders. 

De overheid streeft ernaar dat iedereen in het najaar van 2021 is gevaccineerd. Hier geldt de volgorde van leeftijd en eventuele chronische aandoening. Hoe ouder iemand is, hoe eerder hij aan de beurt is. Ook deze cliënten ontvangen een uitnodiging voor de vaccinatie rechtstreeks van hun eigen huisarts. Wij hebben ook hier dus geen rol, maar begeleiders kunnen als dat gewenst is natuurlijk wel uitleg geven over de vaccinatie.

Tips voor meer informatie vaccinatie

Voor meer achtergrondinformatie over het onderwerp vaccineren, hebben wij een paar tips:

 • Op de website van de overheid corona.vaccinaties.nl vindt u actuele informatie over de vaccinaties.
 • Op de website Corona.steffie.nl wordt in eenvoudige taal uitleg gegeven over Corona en het vaccineren.

Reacties (0)

Reactie toevoegen +