Actuele info: lockdown en maatregelen verlengd tot 21 april

25 maart 2021

De premier heeft op 23 maart de huidige lockdown en alle maatregelen verlengd tot 21 april omdat de besmettingen te hoog oplopen en het aantal patiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf komt helaas dichterbij.

Eén maatregel wordt iets aangepast: omdat het steeds langer licht blijft, gaat vanaf 31 maart de avondklok één uur later in; om 22.00 uur.

Radar heeft daarom besloten om de huidige maatregelen te verlengen tot 21 april. Een uitzondering hierop geldt voor de woonvormen waar we vanaf 10 april kleine versoepelingen kunnen doorvoeren omdat de bewoners dan volledig gevaccineerd zijn.

Wat betekent dit?

Hieronder leggen we uit wat dit voor de zorg en ondersteuning bij Radar betekent.:

Maatregelen  en versoepeling in woonvorm

Op advies van het RIVM kunnen er voor bewoners van instellingen in de langdurige zorg versoepelingen worden doorgevoerd op het moment dat de meeste bewoners volledig gevaccineerd zijn en daardoor maximaal beschermd zijn tegen Corona. Dat betekent dat we, rekening houdend dat de bewoners een week na de 2e vaccinatie maximaal beschermd zijn, vanaf 10 april enkele versoepelingen kunnen doorvoeren.

De volgende maatregelen en versoepelingen gelden in de woonvormen:

 • Onze medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker in plaats van een faceshield. Dit masker beschermt beter tegen de Britse variant van het virus.
 • Vanaf 31 maart wordt de landelijke avondklok aangepast en gaat het één uur later in; vanaf 22.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's nachts Deze landelijke maatregel geldt voor iedereen in Nederland, en bewoners dienen dan ook binnen te blijven.
 • Tot 10 april geldt een bezoekbubbel. Maximaal 3 bezoekers per bewoner, waarbij er per dag maximaal 1 van die 3 op bezoek mag komen in de eigen kamer/appartement van de cliënt. Tijdens de avondklok is géén bezoek meer toegestaan m.u.v. de mantelzorger. Alleen op afspraak. Bezoek draagt een chirurgisch mondkapje dat hij bij binnenkomst van Radar ontvangt. Bezoek komt niet in de algemene ruimtes en houdt anderhalve meter afstand.
 • Vanaf 10 april vervalt de bezoekbubbel en zijn maximaal  2 bezoekers per dag welkom. Deze bezoekers mogen wisselen, dus de vaste 'bezoek-bubbel’ van maximaal 3 personen vervalt. De overige bezoekregels blijven hetzelfde als van voor 10 april.
 • Gaan logeren wordt tijdens de landelijke lockdown ontmoedigd en afgeraden en kan alleen onder strikte afspraken met cliënt en familie. We schatten samen met de cliënt en het logeeradres in of het zal lukken om tijdens het logeren alle veiligheidsmaatregelen op te volgen. Als dat zo is dan kan de cliënt terugkomen naar de woonvorm zonder quarantaineverplichting. Schatten we samen in dat het moeilijk zal zijn om aan de regels te houden? Dan gaat de cliënt bij terugkomst 10 dagen in quarantaine in zijn eigen kamer/appartement. Op de 5e dag kan de cliënt zich laten testen; bij negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven. 
 • Enkele woonvormen merken wij aan als hoog-risico woonvormen omdat hier kwetsbare cliënten wonen. Bij terugkomst van de cliënten in deze woonvorm houden we, als we inschatten dat het tijdens het logeren moeilijk is om aan alle basisregels te voldoen, 10 dagen quarantaine in acht conform de RIVM-regels, zonder tussentijds testen.
 • Vanaf 10 april wordt deze quarantaineregel in deze hoog–risico woonvormen versoepeld naar 5 dagen. Dat betekent dat de quarantaine voor de bewoner na een negatieve PCR-test vanaf dag 5 beëindigd kan worden, net zoals dit voor iedereen in Nederland geldt.

De hoog-risico woonvormen zijn: WV ’t Anker in Valkenburg, WV Aambosveld in Heerlen, WV Maria Goretti in Kerkrade, WV Willem II in Landgraaf, WV Scharn in Maastricht, WV Uiverstraat in Maastricht, WV Ons Limburgstraat In Kerkrade, WV Meezenbroek in Heerlen en WV Creftenstraat in Meerssen.

Maatregelen in de dagbesteding

In de dagbestedingslocaties gelden de volgende maatregelen:

 • Onze medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker in plaats van een faceshield.  Dit masker beschermt beter tegen de Britse variant van het virus.

We maken op de dagbestedingslocatie twee bubbels:

 1. Cliënten die bij ons wonen.
 2. Cliënten die niet bij ons wonen.

Dit  doen we om besmetting tussen deze twee groepen cliënten te voorkomen. Daarmee willen we vooral zorgen dat de woonvormen zo weinig mogelijk risico lopen.

Dit betekent dat:

 • Als het mogelijk is maken we op de dagbestedingslocatie twee bubbels waar de twee cliëntgroepen fysiek gescheiden van elkaar kunnen zitten.
 • Als dit niet mogelijk is, dan laten we de twee groepen cliënten op verschillende dagen komen.
 • Voor cliënten die bij ons wonen krijgen op de dagen dat ze niet naar de dagbestedingslocatie kunnen gaan dagbesteding in de woonvorm.

Maatregelen ambulante ondersteuning

 • De ambulante ondersteuning bij een cliënt thuis blijft gewoon doorgaan.
 • De begeleider draagt een chirurgisch mondneusmasker in plaats van een faceshield. Dit masker beschermt beter tegen de Britse variant van het coronavirus.
 • Als cliënt klachten heeft die passen bij het coronavirus zoals neusverkoudheid of hoesten, kan de ondersteuning alleen via (beeld)bellen doorgaan.
 • Huisgenoten van cliënt mogen ook geen klachten hebben. Dit geldt ook als cliënt een kind van 5 jaar of ouder heeft.

Aangepast protocol zorgvervoer cliënten ouder dan 18 jaar

Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft het protocol veilig zorgvervoer aangepast i.v.m. nieuwe coronamaatregelen. Dit protocol gaat landelijk vanaf maandag 8 februari in en geldt voor het vervoer van cliënten van 18 jaar en ouder. Dat betekent dat het vervoer naar de dagbestedingslocatie verandert en daarmee ook de ophaaltijden en route kunnen veranderen.  We onderscheiden drie groepen cliënten:

 1. Cliënten die tot de risicogroep behoren.
 2. Cliënten die niet tot risicogroep behoren
 3. Cliënten die één huishouden vormen

Voor alle groepen geldt dat ze in het busje een chirurgisch mondmasker dragen dat Radar aan de cliënten uitreikt. Voor groep 1 geldt tevens een maximum bezetting in het busje. Alle betrokkenen zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Maatregelen Jeugd

 • Alle zorgondersteuning voor Jeugd gaat gewoon door.
 • Onze medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker in plaats van een faceshield.  Dit masker beschermt beter tegen de Britse variant van het virus.
 • Bezoek op onze locaties dient ook een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Deze ontvangt u bij de ingang van de locatie van Radar.
 • De regering heeft besloten dat kinderen van 5 jaar en ouder bij corona-gerelateerde klachten (zoals neusverkoudheid) thuis moeten blijven en in dat geval wordt dringend geadviseerd om het kind te laten testen.
 • Bij huisbezoek zal de ambulant begeleider bij de gezondheidscheck ook vragen naar de gezondheid van de kinderen in het huishouden. Als uw kind van 5 jaar of ouder corona-gerelateerde klachten heeft (zoals neusverkoudheid) , kan het bezoek niet doorgaan en zal dit via (beeld)bellen gedaan worden.
 • Mocht u uw kind met klachten niet laten testen, dan mag het weer naar onze locatie komen als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde klachten mag uw kind uiterlijk zeven dagen na de 1e ziektedag weer komen.

​Radar Vrije Tijd

Centraal telefoonnummer voor vragen extra maatregelen

Vanaf woensdag 17 februari is er tijdelijk een centraal telefoonnummer bereikbaar waar ouders/verwanten en cliënten met vragen over de extra coronamaatregelen terechtkunnen. Het telefoonnummer is 088-3505012.

Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-13.00 uur.

Vaccinatie zorgmedewerkers hervat

Na een korte pauze is het vaccineren van de zorgmedewerkers met het AstraZeneca-vaccin vanaf 23 maart weer door de GGD hervat. Het vaccin is na onderzoek veilig en effectief bevonden. Veel medewerkers hebben inmiddels de eerste prik gehad.

Vrijwilligers kunnen helaas nog niet worden gevaccineerd. Zij ontvangen van hun eigen huisarts een uitnodiging voor vaccinatie volgens de vaccinatiestrategie van het RIVM.  Hier heeft Radar geen rol in.

Status vaccinatie cliënten die bij Radar wonen

Eind februari hebben de cliënten die bij Radar wonen in een woonvorm een eerste prik van de mobiele Huisartsenpost (HAP) gekregen. De vaccinatiebereidheid onder de cliënten is heel hoog,  De tweede prik ontvangen de cliënten in de week van 29 maart – 2 april en dan duurt het minimaal een week voordat ze goed beschermd zijn. 

In diezelfde week is ook een zogeheten veeg-ronde waarbij cliënten die door omstandigheden zich in februari niet konden laten vaccineren, maar dat wél willen, alsnog de 1ste prik krijgen aangeboden.

Vaccinatie overige cliënten (cliënten ambulant, alleen dagbesteding en jeugd)

Volwassen cliënten die niet in een instelling wonen maar zelfstandig of bij een verwant in huis, komen pas later aan de beurt, net zoals alle andere Nederlanders. Het feit dat zij een (licht) verstandelijke beperking hebben speelt hierbij dus geen rol.

De overheid streeft ernaar dat iedereen in het najaar van 2021 is gevaccineerd. Hier geldt de volgorde van leeftijd en eventuele chronische aandoening. Hoe ouder iemand is, hoe eerder hij aan de beurt is. Ook deze cliënten ontvangen een uitnodiging voor de vaccinatie rechtstreeks van hun eigen huisarts. Wij hebben ook hier dus geen rol, maar begeleiders kunnen als dat gewenst is natuurlijk wel uitleg geven over de vaccinatie.

De overheid heeft verder besloten om kinderen tot 18 jaar vooralsnog niet te vaccineren.

Tips voor meer informatie vaccinatie

Voor meer achtergrondinformatie over het onderwerp vaccineren, hebben wij een paar tips:

 • Op de website van de overheid corona.vaccinaties.nl vindt u actuele informatie over de vaccinaties.
 • Op de website Corona.steffie.nl wordt in eenvoudige taal uitleg gegeven over Corona en het vaccineren.

Reacties (0)

Reactie toevoegen +