Baas over je gegevens

12 juni 2019

De nieuwe privacywet, de AVG, zorgde bij de invoering in 2018 voor heel wat onrust bij organisaties. Het was niet echt duidelijk waar nu aan voldaan moest worden. De AVG wet werd een echte hype waarbij privacy-experts elkaar met onjuiste informatie, halve waarheden, maar gelukkig ook met de nodige juiste informatie om de oren sloegen. Er werden een hoop vragen gesteld en natuurlijk ook bij Radar; hoe nu op de juiste manier om te gaan met persoonsgegevens van onze cliënten en medewerkers waarbij de privacy is beschermd en we voldoen aan de wettelijke eisen.

Jeroen van Can, privacyfunctionaris bij Radar, Lynn Meulenberg, persoonlijk begeleider in woonvorm Heugem en Franco Jacub, lid van de CCR cliënten, praten samen over de stand van zaken.

Persoonlijke privacy

“Wat moeilijk is voor cliënten is dat alle vertrouwelijke informatie door begeleiders in een team kan worden ingezien. Komt er een nieuwe begeleider dan heeft die ook zomaar toegang in mijn dossier. Als ik een begeleider vertrouw is dat prima, maar dat is niet altijd het geval”, vertelt Franco. In de CCR cliënten is er ook aandacht voor dit onderwerp. Zij hebben de folder ‘Baas over je gegevens’  die door Radar voor cliënten is ontwikkeld, besproken. Door deze folder is Franco nu prima op de hoogte hoe Radar met zijn persoonsgegevens omgaat en welke rechten hij heeft. Er is echter een maar! Privacy heeft voor Franco ook te maken met hoe we met elkaars persoonlijke privacy omgaan. “Soms komen begeleiders of medebewoners zomaar je kamer op, zonder te kloppen, of bemoeien zij zich met zaken die niemand iets aangaan. Ik vind dat soms erg onbeschoft.”

Bewustwording is heel belangrijk

De AVG wet heeft alleen betrekking op persoonsgegevens maakt Jeroen van Can duidelijk, maar het is wel goed om te weten hoe cliënten inbreuk op hun privacy ervaren. “Dat is misschien wel de volgende stap die we binnen Radar moeten zetten op het gebied van privacy. We moeten hen zeker ook informeren over waar zij terecht kunnen met hun klachten. Bewustwording is in ieder geval heel belangrijk”, vertelt Jeroen. “Zowel bij medewerkers als cliënten. Ik krijg best veel vragen over dit onderwerp en dat is positief. Ze vragen advies hoe je risico’s kunt herkennen. We blijven de risico’s en de maatregelen toetsen aan de wetgeving maar er moet wel een gezond evenwicht zijn en het is mede mijn taak om dat goed te bewaken. We borgen dit als een continu proces binnen Radar waarbij we laten zien dat we op een goede manier omgaan met persoonsgegevens en de privacy van cliënten en medewerkers.”

Behoefte aan goede uitleg

In zowel de CCR cliënten als in de integrale teams blijft privacy een terugkerend aandachtspunt. Gegevensbescherming en privacy maken deel uit van het kwaliteitssysteem van Radar. Zo wordt er geborgd dat het thema zeker jaarlijks op de teamagenda staat. “We zijn als team vrij om zelf te bepalen welke onderwerpen op de agenda komen”, vertelt Lynn. ”Als er zaken over privacy binnen ons integraal team spelen dan bespreken we dat. Zo heeft het gebruik van ZIVVER, een beveiligd e-mailprogramma, redelijk wat voeten in de aarde gehad. De opstart was moeilijk want welke informatie moet je nu beveiligd, dus via ZIVVER, sturen. En wanneer is dat zeker niet nodig? Het team moest de verschillende opties leren gebruiken in het programma. Vooral medewerkers die moeite hebben met het werken met de computer hadden behoefte aan een goede uitleg. Het werken met beveiligde e-mail en aandacht voor de privacy van de cliënt gaat nu best goed maar dat komt door de voortdurende aandacht voor het onderwerp in ons team.”

Reacties (0)

Reactie toevoegen +