Zorg en begeleiding bij Radar gaan gewoon door

19 december 2021


Vanaf zondag 19 december tot en met tenminste vrijdag 14 januari is er een lockdown. De overheid heeft deze maatregel genomen om de omikronvariant van het coronavirus zoveel mogelijk terug te dringen. 

Voor Radar betekent dit dat onze zorg en begeleiding kan doorgaan zoals dat voor de lockdown het geval was. Onderstaand zetten we de actuele situatie binnen Radar kort voor je op een rij.  

AMBULANTE ONDERSTEUNING
Deze gaat door en vindt zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats. Als een huisbezoek echt noodzakelijk is dan kan dat, en gebruiken we daarvoor de passende beschermingsmiddelen. 

DAGBESTEDING
De eigen dagbesteding van Radar is open. We houden de coronabasismaatregelen heel erg goed in acht, en beperken onderlinge contacten tot een minimum. We zorgen ervoor dat de locaties voldoen aan alle veiligheidseisen met betrekking tot corona. 

Het kan zijn dat sommige van onze dagbestedingen in bedrijven niet meer door kunnen gaan omdat deze vanwege de lockdown. Cliënten die daar werken krijgen dit zo snel mogelijk, uiterlijk maandag 20 december,  van ons te horen.

WOONVORM

  • Bewoners mogen per dag maximaal 2 bezoekers ontvangen op de eigen kamer/appartement. We dragen een chirurgisch mondneusmasker en houden anderhalve meter afstand. Tijdens de kerstdagen (24,25,26 december) mogen er maximaal 4 bezoekers per cliënt komen. 

  • Bezoek is alleen mogelijk na telefonische afspraak. Zo weten we hoeveel bezoekers er zijn. 

  • Bij de ontvangst in de woonvorm doen wij een gezondheidscheck bij elke bezoeker. Wij vragen bezoekers en cliënten een zelftest te doen voorafgaand aan het bezoek. 

JEUGD

  • Onze kinderbehandelcentra en buitenschoolse opvang blijven open. Ook in de kerstvakantie. We vragen ouders de kinderen zelf te brengen en te halen. 

  • Gezinsbehandeling en -begeleiding gaat digitaal / op afstand door. Als een huisbezoek echt noodzakelijk is dan kan dat, en gebruiken we daarvoor de passende beschermingsmiddelen. 

RADAR VRIJE TIJD
Alle activiteiten van Radar Vrije Tijd worden tot 15 januari stop gezet. Actuele informatie vind je op de Facebookpagina van Radar Vrije Tijd.

Reacties (0)

Reactie toevoegen +