Radar partner in Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg

11 januari 2022

Samen met 24 andere jeugdhulpaanbieders* zijn wij in december 2021 een nieuwe vorm van samenwerking gestart. We slaan de handen in elkaar om betere en goedkopere jeugdhulp te bieden aan kinderen en jongeren in Zuid-Limburg en hun gezinnen. Dat doen we met elkaar en samen met de welzijnsinstellingen onder de naam Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg. Wat gaan we samen (anders) doen?

Onze gezamenlijke opdracht

De aanpassing van de Jeugdwet in 2015 heeft als doel om meer preventie en maatwerk te leveren binnen de jeugdzorg en om de hulp sneller en dichter bij kinderen en jongeren in de buurt te bieden, Zes jaar later hebben we dit – ondanks de vele mooie initiatieven - nog onvoldoende bereikt. Het beroep op dure en schaarse specialistische hulp is nog steeds hoog en de basisvoorzieningen in het voorliggend veld zijn nog niet altijd toereikend. De kosten binnen de jeugdzorg stijgen, terwijl de budgetten zijn verlaagd. Dit zorgt bij jeugdzorginstellingen en ook bij gemeenten voor problemen. Hoog tijd dus om samen een extra boost te geven aan de beoogde vernieuwing in de jeugdzorg.

Onze gezamenlijke drive

De gezamenlijke drive van de partners in het Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg is om jongeren zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien. We willen inzetten op minder uithuisplaatsingen, minder kinderen en jongeren die hoog-specialistische hulp nodig hebben, meer oplossingen in het voorliggend veld en op termijn minder zorgkosten. We worden nu vaak gehinderd door schotten tussen organisaties, sectoren (bijvoorbeeld jeugd- en opvoedhulp, jeugd GGZ en jeugd LVB) en financieringsstromen. Om deze schotten te slechten, is het nodig dat we nog meer en beter samenwerken. En anders gaan samenwerken. Daarbij hebben we ook onze opdrachtgevers – de gemeenten – hard nodig. We hebben hen daarom ook uitgenodigd om samen met ons hier de schouders onder te zetten.

Samen aan de slag

De komende tijd gaan we met elkaar aan de slag om onze samenwerking verder vorm en inhoud te geven. We zullen jullie daarom met regelmaat gaan informeren over de voortgang en acties van het Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg.

*(Amacura. Care4kidz, In2yourplace, Samen vooruit, Koraal, Kracht in Zorg, LEVANTO groep, Lionarons GGZ, Mondriaan Kinderen en Jeugdigen, Moventis GGZ, GGZ Netwerk Autisme Zuid-Limburg, Buro ONE, PsyCare, Scoor Jeughulp, Radar, Somnium, Stichting Kinderleven, Talent, Tobas Jeugdhulp, Via Jeugd, XONAR, Youz ,Zorgen & Zo en Zuyderland)
Ook welzijnsorganisaties ondersteunen het initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg

Reacties (0)

Reactie toevoegen +