Open koffie in Aldenhof

een maandelijks terugkerend evenement

Op 18 februari is er door de brede maatschappelijke voorziening de Aldenhof een open koffie georganiseerd.

De volgende partijen waren aanwezig:

Alcander, MEE, Meander, Ambulante Ondersteuners van Radar, cliënten die werkzaam zijn in de dagbesteding, Woonpunt en praktijkondersteuners van de huisartsen.

Eén keer per maand is er een open koffie. Deze keer was dat op 18 februari in de Aldenhof.

De gouden koffiepot wordt bij elke bijeenkomst doorgegeven aan de instantie die het de volgende keer organiseert.

In samenwerking met de BMV de Aldenhof heeft Radar de open koffie mede op poten gezet.

Hoofd van de school Jan van Balen gaf op verzoek een rondleiding door het nieuwe gebouw.

En hij gaf een dia presentatie van de school zelf, waar getoond werd welke activiteiten er plaats vinden.

In de BMV de Aldenhof zit ook de peuterspeelzaal.

Cliënten van Radar verzorgden de hapjes (vrijwilligers)

Radar heeft hier ook dagbesteding.

Cliënten helpen dan met de vaat, koffie en thee maken voor de vergaderingen.

Vuilnisbakken buiten zetten indien nodig, kortom participatie volop.

De volgende bijeenkomst wordt in Lotbroek gehouden op 17 maart bij de fysiopraktijk aldaar!!

fotoreportage Leon Moonen 18 februari 2016


Reacties (0)

Reactie toevoegen +