Villa Volta

Deel 2 door Emiel

In de tweede voorshow van Villa Volta vertelt de hoofdpersoon van de attractie, Hugo van den Loonsche Duynen, zijn persoonlijke verhaal aan de bezoekers.
Hij berooft een abdij (abdij betekent een soort godsdienst huis). 

Hugo van den Loonsche Duynen:

"Dit huis, dit vervloekte huis... het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen... de zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens, in de verte... een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop, en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel.

Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen, hahaha! Met deze gedachte ramden we de deur! Geen mens.... Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken... vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok, en ikzelf leegde het altaar. 

En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om, en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar, en het gerinkel verstomde. Ze leek... te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst, en ze sprak tot mij: "Gij, Hugo van den Loonsche Duynen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer, en roep niet de toorn des Heren over u af..."

Maar ik, ik overwon mijn angst; hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets... Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok: boven op de gevel stond... zij! De dame uit de kapel! Haar armen wuifden, als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem, als zweefde die in mijn hoofd: "Nergens in uw eigen huis, noch waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt... eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind, uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden, in uw huis en in uw hart..." Die ban, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken... Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis, en mijn ziel de rust verkrijgt, waar ik zo hevig naar verlang..."

Dan word er gezegd: 

"Dames en heren, let u op! De deuren openen in uw richting. Ladies and gentlemen, please stand back. The doors will open in your direction."

En dan als de deuren open gaan dan loop je naar een soort bank en daar zit je in.

Het personeel zal het volgende zeggen of beter vragen:

"Wilt u uw rugzak achter uw voeten plaatsen en kinderen niet op schoot nemen en opletten op uw handen want de beugels gaan sluiten."

En dan begint het huis te bewegen net of je zelf vervloekt bent.
Dus kom ook naar de Efteling en onderga de vloek van Hugo van den Loonsche Duynen.

Dat was over de Villa Volta. De volgende is een verrassing.

  Tekst Emiel de Bruijn

Oktober 2021, Cliëntenweb Radar


Reacties (1)

dit heb je mooi geschreven Emiel. fijn voor jou dat de Efteling weer open is. blijf genieten van je uitstapjes groetjes margriet
margriet crijns @ 25 oktober 2021

Reactie toevoegen +