Klimaatverandering

Klimaat is het doorsnee weer dat je kan verwachten in een gebied over een bepaalde tijd van het jaar. Een voorbeeld is dat in Nederland, verwachten we dat winter kouder is dan zomer. De laatste tijd horen we vaker over klimaatverandering. 

Klimaatverandering is als het weer dat wij verwachten niet meer vanzelfsprekend voorkomt. Een voorbeeld van de laatste tijd is de zware regenval in Zuid-Limburg. Het is niet gebruikelijk dat er zoveel regen valt in zo’n korte tijd in Zuid-Limburg. Een ander voorbeeld is de aanhoudende hitte en droogte in Griekenland. Het klimaat van Griekenland is zonnig en warmer in de zomers dan in Nederland. Helaas is de hitte en droogte veel extremer geworden dit jaar. Een gevolg is allerlei bosbranden. Dus bij klimaatverandering wordt het weer extremer en minder voorspelbaar.

Waarom verandert het klimaat? 

De aarde wordt steeds warmer en dit heeft invloed op het klimaat. 

De zon schijnt op de aarde en de zonnestralen zorgen ervoor dat de aarde warm wordt gehouden. Rond de aarde is een laag lucht (ozonlaag) en die bevat verschillende soorten gassen. Een aantal gassen (broeikasgassen) zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden op aarde. Andere gassen zorgen ervoor dat de warmte van de zonnestralen teruggekaatst wordt van de aarde. Wij zijn samen meer brandstoffen gaan gebruiken voor o.a. elektriciteit, autorijden, maken van allerlei spullen, houden van vee voor eten. De gassen die vrijkomen zorgen dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. Dus wij gebruiken veel meer brandstoffen dan vroeger, er komen meer gassen vrij die warmte vasthouden rond de aarde en de aarde wordt vervolgens warmer. 

Wat zijn de gevolgen? 

We zien dat het smelten van de ijskappen van de Noord- en Zuidpool sneller gaat. Hierdoor kunnen sommige landen last krijgen van het stijgen van de zeespiegel (het hoogte van de zee). Er komen meer extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, krachtiger orkanen. Planten en dieren kunnen ook last krijgen van klimaatverandering. Een voorbeeld is de ijsbeer. Doordat het zee-ijs minder wordt, kan de ijsbeer moeilijker aan zijn eten komen. Helaas is de ijsbeer hierdoor een bedreigde diersoort.

Wat kunnen we doen?

Hoewel ik geen klimaatactivist ben, vind ik toch dat er iets moet gebeuren aan het klimaat, anders worden de problemen alleen maar groter en lastiger om op te lossen. Als iedereen kleine stapjes neemt om minder energie te gebruiken kunnen we een begin aan maken. Een paar voorbeelden van stapjes zijn: Je kan in de winter de verwarming beter iets lager zetten en een trui aantrekken. Als je gaat winkelen kun je je eigen tasje meenemen om te voorkomen dat je een plastic tasje moet kopen. Je kan het afval scheiden en daardoor help je met het hergebruiken van materialen.

Op Youtube staat een leuk filmpje over klimaatverandering van de overheid. Wil je dit zien? Klik dan op het onderstaande plaatje met de koeien en auto.

  Tekst door Ferry Essers

  Tekstbewerking door Erwin Hoenjet

Augustus 2021


Reacties (0)

Reactie toevoegen +