Wat is de Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is een statenverband, bestaande uit 27 Europese landen. Zij vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), in 1958 gevormd door 6 landen. In de jaren daarna groeiden de Europese Gemeenschappen in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het uitbreiden van hun zeggenschap (Verdrag van Maastricht en Verdrag van Lissabon). 

Belangrijke instituten van de EU zijn o.a.:

  • Europese Commissie,
  • Raad van de Europese Unie,
  • Europese Raad,
  • Europees Hof van Justitie,
  • Europese Centrale Bank en
  • Europees Parlement.

In alle lidstaten van de EU geldt een gestandaardiseerd rechtssysteem. Het EU-beleid richt zich op:

  • het vrij laten bewegen van arbeid, goederen, diensten en kapitaal;
  • het uitvaardigen van wetgeving op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;
  • het aanhouden van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van handel, landbouw,   visserij en regionale ontwikkeling. 

De EU heeft permanente diplomatieke vestigingen over de wereld. Bestuurscentra van de EU zijn gevestigd in Brussel, Frankfurt am Main, Luxemburg en Straatsburg. 

In 2020 trok voor het eerst een lidstaat zich terug uit Europa, nl. het Verenigd Koninkrijk (zgn. Brexit). 


Tekst geschreven door Erwin Hoenjet. Afbeeldingen zijn van Pixabay.com.

Juni 2022

Reacties (0)

Reactie toevoegen +