De Romeinen

Ferry vertelt...

Ik wil jullie iets vertellen over de tijd van de Romeinen en hun leefstijl. 

De Romeinse tijd duurde van 100 voor Christus tot en met 450 na Christus. 

De Romeinen stonden onder andere bekend om hun Caesaroorlogen en gladiatorengevechten. Zij waren bovendien de grootste architecten in hun tijd. Ze konden de grootste bouwwerken maken. 
Ook waren zij beroemd om hun ambachten: smeden, pottenbakkers, slagers, schoenmakers en uiteraard wapenmakers (die men in die tijd zeer hard nodig had). 

De Romeinen vochten niet zo vaak als andere volkeren uit de oudheid, maar vaak genoeg in die tijd.
De bekendste oorlogen waren die van Caesar (met name tegen de Germanen en Galliers) en de inname van Egypte (destijds ook een sterke en grote macht). 
Ondanks de strijd tegen de Kelten en de volkeren aan de rand van Schotland heeft men Schotland nooit kunnen veroveren. 
En ook de slag tegen Arminius. Arminius is ontvoerd toen hij jong was. Bij de Romeinen heeft hij een militaire opleiding gevolgd. Hij is toen een officier geworden en heeft zich uiteindelijk tegen de Romeinen gekeerd. Hij heeft de slag in dit gebied gewonnen van de Romeinen.

Een van de bekende zaken waar de Romeinen zich tevens mee bezig hielden, waren de gladiatorengevechten. Je had verschillende soorten gladiatoren:  zij die tegen roofdieren vochten, jachtgladiatoren en gladiatoren die te paard tegen elkaar vochten.

De meeste Romeinen waren arm; alleen de nobelen hadden rijkdom destijds (helaas worden zij te vaak in films gezien en andere Romeinse standen vaak niet).
De Romeinen op het platteland hadden het het zwaarst: ze moesten de meeste belastingen ophoesten en het vaakst soldaten leveren aan het Romeinse leger.
Wil je een goed beeld hebben van het Romeinse rijk? Bekijk dan de serie “Rome”: die laat een mooi beeld zien van die tijd. Ook in het Thermenmuseum in Heerlen valt veel te leren over de Romeinen.

De Romeinse soldaat droeg een helm, speer, schild, zwaard en harnas. In Maastricht zijn nog veel bouwwerken, bruggen en verdedigingswerken uit die tijd terug te vinden. 

Ook in de Romeinse tijd kende men verschillende soorten standen in de bevolking: slaaf, ambachtsman, keizer. De slavenhandel was wijd verbreid (mijnwerkersslaven, huisslaven, gladiatoren). De meeste slaven werden tijdens veroveringen krijgsgevangen of buit gemaakt. Maar ook Romeinen konden slaaf worden (als ze een misdaad pleegden of hun schulden niet konden betalen).

  Ferry Essers, januari 2021

  Erwin Hoenjet, tekstbewerking


Reacties (0)

Reactie toevoegen +