Wet zorg en dwang

de wet gaat in op 1 januari 2020

In januari 2020 wordt er een nieuwe Wet Zorg en Dwang van kracht.

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor mij?

Er is een nieuwe folder over de Wet zorg en dwang. Deze wet noemen we ook wel de Wzd.

Deze wet gaat over gedwongen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die een psychische ziekte krijgen, zoals dementie.

Deze folder is speciaal geschreven voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Wet zorg en dwang is een wet die regelt wat jouw rechten zijn als je onvrijwillige zorg ontvangt.

Voor wie?

De Wet zorg en dwang geldt als je zorg krijgt die je niet wilt, maar die volgens jouw begeleiding toch nodig is.

Gedwongen zorg mag niet zomaar gegeven worden. Daar is een wet voor gemaakt. Deze wet regelt wanneer er wel en wanneer er geen gedwongen zorg gegeven mag worden.

Als er wel gedwongen zorg gegeven wordt, moeten er allerlei stappen gezet worden.

De Wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking die wonen in een zorginstelling, kleinschalige woonvorm of thuis of zorg krijgen in een dagcentrum.

In de Wet zorg en dwang zijn een aantal begrippen heel belangrijk.

Deze begrippen leggen we aan je uit.

Een voorbeeld van onvrijwillige zorg:

Je wilt graag een zak chips eten een half uur voordat het avondeten  op tafel komt.

Dan kun je je afvragen of het verstandig is om chips te eten. Misschien lust je anders het avondeten niet meer. Maar zo lang je er niet ernstig ziek van wordt, kun je zelf beslissen wat je doet: wel of niet chips eten.

Stel je voor dat je suikerziekte hebt of een te hoge bloeddruk en een zoutarm dieet volgt. Het eten van chips kan er dan wél voor zorgen dat je heel ziek wordt. Er is dan dus sprake van ernstig nadeel.

Als je dan toch de chips wilt eten, en dit mag niet, is er sprake van onvrijwillige zorg.

Dan geldt de Wet zorg en dwang.

Lees er HIER alles over in de folder.

Video Wet zorg en dwang

Klik HIER voor meer info én een VIDEO van de Rijksoverheid 

November 2019


Reacties (0)

Reactie toevoegen +