Wet zorg en dwang

de wet gaat in op 1 januari 2020

In januari 2020 wordt er een nieuwe Wet Zorg en Dwang van kracht.

Er is een folder uitgebracht. Hierin wordt in eenvoudige taal uitgelegd wat de wet voor jou kan betekenen.

De Wzd is een ingewikkelde wet.

De Wzd regelt onder andere de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen.

Het uitgangspunt is vrijwillige zorg. Als het echt niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast, maar dan moet iedereen zich aan gemaakte afspraken houden die in de wet staan omschreven.

In de folder worden de 4 belangrijkste punten uitgelegd:

Vrijheid is mogen zijn zoals je bent.

Praat met de mensen om je heen wat vrijheid voor jou betekent. En wat je nodig hebt om in vrijheid te kunnen leven.

Wil je meer weten?

Download HIER de folder

Oktober 2018


Reacties (0)

Reactie toevoegen +