Kaderbrief 2017

Korte en eenvoudige versie

-

In de kaderbrief vertellen we welke kant we met Radar in 2017 willen opgaan.

We hebben eerst gekeken wat bij Radar goed gaat en wat minder goed gaat.

En daarna opgeschreven wat we willen gaan doen.

-

Wat gaat goed

De gemeentes weten wie Radar is en dat is goed voor cliënten die vanuit gemeente (WMO en Jeugdwet) ondersteuning krijgen.

We hebben veel niewe dagbesteding in de buurt opgezet.

Dat hebben we samen gedaan met andere partijen.

Hierdoor kunnen cliënten meer meedoen in de samenleving.

--

Wat gaat minder goed

Voor cliënten die een indicatie langdurige zorg (Wlz) hebben en meestal bij ons wonen, hebben we minder vernieuwingen doorgevoerd. Terwijl het aantal cliënten dat bij ons woont hoger is dan het aantal cliënten dat via de gemeenten bij ons komt.

De ondersteuningsbehoefte van de cliënt vraagt steeds vaker om anders geschoold personeel. Dit kunnen we nu niet altijd leveren.

-

Wat willen we in 2017 gaan doen?

  • We zorgen ook voor vernieuwing voor cliënten die bij ons wonen. Zodat ook deze cliënten meer keuzes hebben en ons aanbod beter aansluit op de behoeften van de clienten.
  • We hebben meer aandacht voor de kwaliteit van zorg en de manier waarop we dat doen (methodisch werken). Dit vinden we erg belangrijk.
  • Onze medewerkers zorgen ervoor dat de eigen regie van de cliënt wordt versterkt. De cliënt en het netwerk hebben meer invoed op het ondersteuningsplan. We hebben een passend aanbod voor onze cliënten.

Download hier de kaderbrief 2017

Kaderbrief 2017/korte versie/ 070616/ afd marketing & communicatie/ DH


Reacties (0)

Reactie toevoegen +