John Soons een arts zonder spreekuur

interview door Mariska, Ferry en Robert

Ferry: Ik heb de vragen hier. Nou in ieder geval wil ik u bedanken voor uw tijd, dat u hieraan mee wilt werken. Dus als u het goed vindt, dan zou ik met de vragen willen beginnen.

John: Prima! Begin maar.

Ferry: Wat doe je zoal als Radar-arts?

John: Ja, hahaha. Dat is heel divers, moet ik je zeggen. In principe probeer ik daar waar lastige vragen ontstaan, dus rondom cliënten, antwoorden te geven op de vragen. En dat gaat heel vaak over vragen die wat verder gaan dan de huisarts bijvoorbeeld, want iedere client, iedere bewoner van Radar heeft zijn eigen huisarts. Soms komen ze er niet uit met de huisarts. Dan komen ze bij mij terecht. Meestal zijn dat begeleiders die mij vragen om hen te helpen en soms is dat ook een cliënt. Soms is dat ook familie van een client. Ook vragen artsen mij om hulp, als ze zien dat ze er niet helemaal uitkomen. Dat is zo een beetje wat ik doe. Meestal gaan de vragen over de gevallen die wat lastiger zijn.

Ferry: Dus iets wat de huisarts ook niet weet en zo … of waar hij niet uit komt. 

John: Ja, en dat gaat dan meestal omdat de vragen die dan gesteld worden, een beetje samenhangen met het feit dat jullie bij Radar zijn. Dus dat maakt toch dat jullie bijzonder zijn. Dat bijzondere, daar word ik dan vaak in gevraagd om begeleiding of een collega of een huisarts te helpen. 

Ferry: Ok. En alleen begeleiders mogen u vragen, of ook cliënten, of hoe zit dat precies?

John: Ja, ik ben ook al bij cliënten geweest, waar de begeleiding wel aanwezig was. Maar dan kwam de vraag vanuit de client. Bijvoorbeeld … of een operatie wel of niet moet plaatsvinden; en wat dat dan betekent voor die cliënt. Dan kan je zelf een beslissing nemen, maar je krijgt van die dokters niet veel tijd om vragen te stellen. Dat kan wel met mij. Dan maken we gewoon wat meer tijd om een antwoord te vinden op de vragen die die cliënt heeft. 

Ferry: Ok. Dat is interessant om te weten. Ik denk dat veel mensen binnen Radar, ook de cliënten, eigenlijk niet wisten dat überhaupt een arts werkt binnen Radar. Dit is de eerste keer dat ik dat te horen kreeg; en ik ben wel bekend overal dus. 

John: Ja. Het is wel zo: begeleiding praat met mij en daarna wordt het met jullie besproken. Zo moet je het een beetje voorstellen. Snap je?

Ferry: Ja, ok. 

John: Dat is de reden waarom jullie mij niet zo goed kennen. 

Robert: Welke behandeling geef je binnen Radar?

John: Dat is een goede vraag, maar: ik behandel niet! Dat is het verschil met de huisarts, of een arts in het ziekenhuis. Als je daar komt, die geven pilletjes, die opereren je, van alles hè, fysiotherapie bijvoorbeeld. Nou, dat zijn zaken die ik niet doe. In principe geef ik advies, dus ik help mensen als er vragen zijn. Maar ik heb geen behandelende functie. Voor een behandeling gaan jullie naar je eigen huisarts.

Mariska: Waarom heb je de keuze gemaakt om bij Radar te werken in plaats van een ziekenhuis of huisarts te worden?

John: Dat is ook een goeie vraag. Heel vroeger, was ik bedrijfsarts. Ik heb de opleiding gedaan om bedrijfsarts te worden. Dus niet huisarts of een specialist in het ziekenhuis, maar iemand die zich bezighoudt met mensen die ziek zijn die bij iemand werken, en dan die mensen daar helpen. Maar goed, ik vond dat op een gegeven moment niet meer zo interessant, en toen ging ik op zoek naar iets anders. Dat is nu een hele tijd geleden. Toen kwam Radar, die op zoek was naar een nieuwe arts. En dat ben ik geworden. 

Ferry: Dus je bent er in gerold?

John: Ja, ik heb een hele andere opleiding gedaan. Toen die vacature er kwam ben ik uitgekozen om de arts te worden van Radar. Heel in het begin deed ik dat nog samen met een andere arts, maar die is op een gegeven moment vertrokken. Zo ben ik de enige die overgebleven is. 

Ferry: Mogen cliënten, ouders, of begeleiders zelf contact met je opnemen?

John: Ja, dat kan en dat gebeurt ook. Ouders bijvoorbeeld, die bellen of mailen mij. Maar dat mogen cliënten ook doen. 

Robert: Waarom heb je geen spreekuur?

John: Dat heeft een beetje te maken met mijn functie, mijn rol. Als ik behandelend arts zou zijn, dan zou ik wel spreekuur nodig hebben. Maar omdat ik een adviserende rol heb, moet ik gewoon heel flexibel zijn. Ik moet gewoon van de ene plaats naar de andere kunnen gaan. Want ik ben ook meestal, als er geen Corona is, op de plaats waar jullie wonen. Dus bij alle woonvormen kom ik langs als er vragen zijn. Daarom heb ik geen spreekuur, ik kom eigenlijk naar de plek toe, waar de vraag ontstaat.

Robert: Net als een huisarts, maar dan…

John: Ja, maar een huisarts zit dus vaak in zijn praktijk en ziet daar mensen. Je kunt het wel een beetje vergelijken met de visites die huisartsen vaak ’s middags rijden.

Mariska: Kun je cliënten doorsturen naar andere specialisten? Of werk je samen met het academisch ziekenhuis?

John: Het doorsturen naar een specialist, dat noemen we een verwijzing. Dat gebeurt in principe via de huisarts. Dus dat doe ik niet. Ik werk wel samen met mensen in het ziekenhuis; dat is dan wanneer daar een vraag komt. Ik word ook wel eens gebeld door een specialist in het ziekenhuis. Die komt dan zo’n hulpvraag tegen waar hij zelf niet goed uit komt. Ik heb contact met de AVG-poli, ik weet niet of jullie die kennen, maar dat betekent Arts voor Verstandelijk Gehandicapten-poli; en dat is mevrouw Wagemans. Zij is dus ook een arts. Zij zit 1 dag in de week met een eigen poli in het ziekenhuis. Daar kun je naar toe gaan, vaak gebeurt dat met begeleiding of met ouders of met verwanten en dat is ook een beetje vergelijkbaar met wat ik doe. Sommige huisartsen vinden het prettig om met haar zaken te doen, andere huisartsen doen met mij zaken. 

Ferry: Ok. En wat kan je dan verwachten van behandeling van AVG? Waar kan ik dan aan denken?

John: De AVG-arts behandelt eigenlijk ook niet zelf. Zij geeft ook een advies aan de huisarts. Die brieven komen ook bij mij. Wij komen dan samen tot een advies aan de huisarts. Wat voor behandeling kun je geven, inschakelen van fysiotherapie of iets anders. Dat kan dus in Radar zelf.

Ferry: Ok, kunnen cliënten u ook vragen stellen?

John: Ja, dan moet je een verwijzing hebben van de huisarts. Net zoals je niet zomaar naar een specialist in het ziekenhuis kunt gaan. Daarvoor moet je altijd even langs je huisarts. 

Ferry: Ok, dan weet ik voldoende. 

Dit is deel 1 van een interview dat bestaat uit 3 delen. Wordt vervolgd.....

  interview Ferry Essers

  interview Mariska Snel

  interview Robert van Deyl

​  tekstbewerking Erwin Hoenjet

Maart 2021


Reacties (0)

Reactie toevoegen +