Emmy Cobben - Arbo coördinator

Een interview door Chantal Kieboom

Chantal: Emmy, bedankt dat je tijd wilt vrijmaken voor het cliëntenweb!

Emmy: Dat doe ik graag!

Chantal: Wat is jouw beroep binnen Radar?

Emmy: Ik ben Emmy Cobben. Werk sinds 2002 bij Radar, dus dat is best al lang. Sinds 2007 ben ik bezig als Arbo coördinator. Moeilijk woord hè. Een coördinator is iemand die ervoor zorgt dat alles goed verloopt, dat zaken in samenhang worden geregeld.

Overal waar gewerkt wordt zijn er Arbo regels. De baas moet zorgen dat de mensen veilig en gezond kunnen werken. Bijvoorbeeld als jij hier in de keuken werkt, mag je niet in een ruimte staan waar continu de wind doorheen blaast en het steenkoud is. In de Arbo wet staat dat dat niet mag, daar worden mensen ziek van.

Zo zijn er een hele boel regels. Als je aan een computer werkt, hoe de stoel moet uitzien, wat je er allemaal mee moet kunnen doen. Ook zijn er heel veel regels als je met eten werkt. Die moeten allemaal nageleefd worden, zodat mensen niet ziek worden. Die regels zijn strenger dan wanneer je thuis eten zou maken. 

Ik ben hier als Arbo coördinator voor de medewerkers, vrijwilligers, maar ook voor de cliënten die in een werksituatie zijn. Allemaal om te zorgen dat mensen veilig kunnen werken. Ik mag dat niet allemaal zelf beslissen, zo van Radar moet dat en dat persé doen. De directeur, Frans Wilms beslist uiteindelijk of de regel wel of niet wordt uitgevoerd. Sommige dingen zijn niet noodzakelijk, maar gewoon fijn als het zou uitgevoerd worden. Dan kan het zijn dat anders beslist wordt. Niet alles wat ik zeg, gebeurt, wel veel.

Chantal: Wij hebben een situatie in de keuken hier, waar mensen heel moeilijk aan dingen komen. Ik vind dat niet echt veilig.

Emmy: Vanuit Arbo wordt dan in zo’n situatie advies gegeven. Als het wordt opgevolgd is dat prima. Soms is dat nog niet op de beste manier, dan komt de vraag weer terug bij mij. Niet elk probleem dat er is bij Radar is meteen goed opgelost. We proberen dat wel.

Chantal: Wat doe je nog meer binnen Radar?

Emmy: Ik ben ook hoofd BHV. Dat betekent bedrijfshulpverlener. Ik moet zorgen dat binnen Radar een goede werkwijze is als er brand is of een ontruiming. Ik moet zorgen dat de goede spullen in de huizen aanwezig zijn, zoals brandblussers. Ook zorg ik dat de mensen genoeg oefenen, minstens 1 keer per jaar, hoe komen we veilig buiten als er wat aan de hand is? En dat ze altijd kijken of er nog iets verbeterd moet worden.

Chantal: Is het lastig om het werk niet mee naar huis te nemen?

Emmy: Goeie vraag! Over het algemeen kan ik dat heel goed splitsen. Natuurlijk, als ik weet dat er ergens een echt onveilige situatie is, maak ik me daar zorgen over. Dan had ik het liefste dat dat vandaag opgelost wordt. Maar niet elke situatie is onmiddellijk op te lossen. Dat moet ik dan een beetje loslaten als ik thuis ben. Ik ben niet eindverantwoordelijke. Ik zal het altijd met degene die er verantwoordelijk voor is bespreken en goede adviezen geven, voor zover ik dat kan, zodat het zo snel mogelijk opgelost wordt.

Chantal: Heeft jouw gezondheid ook een belemmering in je werk?

Emmy: Ik heb zelf blijvende lichamelijke klachten, waar ik goed mee om moet gaan. Ik moet een paar keer per dag wat rust nemen. Op dat gebied is het heel goed dat Radar zorgt dat een medewerker goed zijn werk kan blijven doen. Als daar hulpmiddelen voor nodig zijn zoekt Radar hoe ze dat kunnen doen, hoe ze kunnen helpen. In mijn geval mag ik een paar keer per week thuis werken, waardoor ik niet hoef te reizen. Ook kan ik hier in het kantoor even rust nemen. Mijn werkplek is ook speciaal voor mij aangepast, zodat ik zo goed mogelijk kan zitten. Dat geldt voor mij, maar ook voor elke andere medewerker die dit soort klachten zou hebben.

Chantal: We hebben hier toch allemaal flex plekken, hoe doe jij dat dan?

Emmy: Er zijn 3 mensen die een vast plek hebben. Daar ben ik er een van. Ik mag altijd op mijn plek zitten. De andere dagen wordt mijn plek door anderen gebruikt.

Chantal: Ligt er niet heel veel druk op jou in jouw baan?

Emmy: Er zijn wel heel veel onderwerpen waar ik over ga. Veiligheid van medewerkers, cliënten en gebouwen. Ik werk nauw samen met andere specialisten, zo werken we samen aan een goede veiligheid.

Chantal: Hoe zie je jezelf over 5 jaar?

Emmy: Ik hoop dan nog steeds dit werk te kunnen doen.

Chantal: Blijf je met BHV nog altijd bijleren?

Emmy: Ja. Ik doe zelf altijd mee aan de jaarlijkse BHV herhalingstraining en de ontruimings oefening hier in het gebouw. Er kan ook een groter probleem zijn, dat een gebouw langer niet gebruikt kan worden. Dat noemen ze dan crisismanagement. De trainingen hiervoor geef ik ook, aan de hoofden en het managementteam.

Chantal: Zou dat ook handig zijn voor cliënten?

Emmy: Voor cliënten is het heel belangrijk dat ze weten: hoe kan ik mezelf veilig stellen? Het oefenen van ontruimingen is heel belangrijk voor cliënten, zodat iedereen precies weet wat hij moet doen. Cliënten wordt niet geleerd om zelf te gaan blussen want zulke situaties zijn altijd spannend en je doet met zo’n brandblusser heel snel iets verkeerds. Dus die taak is voor het personeel.

Cliënten krijgen wel les in voorkomen dat er brand komt. We hebben een DVD Geen Paniek, binnen Radar, met allemaal thema’s hoe je alles zo veilig mogelijk doet, met kaarsen, koken en bv roken.

Chantal: Zouden cliënten niet nog meer voorlichting moeten krijgen?

Emmy: Mensen die nog thuis wonen kunnen we geen voorlichting geven hoe veilig te wonen.

We hebben wel een checklist voor alle mensen die zelfstandig wonen binnen Radar. Stel dat jij ooit zelfstandig zou gaan wonen binnen Radar. De begeleiding gaat dan met jou checken hoe veiligheids bewust je bent. Weet je dat bepaalde dingen gevaarlijk kunnen zijn, hoe ga je daar mee om? Als je daar nog in moet leren gaan ze dat met jou oppakken, zodat je leert hoe je dingen veiliger kunt doen. 

Chantal: Heb je nog meer taken binnen Radar?

Emmy: Ja, meedoen aan de visitaties binnen Radar. Interne audits. Elke organisatie is verplicht om ieder jaar te kijken of de kwaliteit goed is van allerlei dingen. Daar zijn een paar mensen voor opgeleid. We gaan met een team naar een locatie toe, praten met hoofd, leiding, cliënt, ouder, over allemaal zaken. Daaruit komen dan verbeter punten. Maar ook: wat doen ze vooral goed! Daar is iedereen erg trots op. Dat staat als eerste in het verslag, dat zijn vaak dingen waar anderen nog van kunnen leren. Daarna komen de puntjes die nog wat aandacht nodig hebben om te verbeteren.

Chantal: Bedankt dat je ondanks je drukke werk tijd heb willen maken voor het cliëntenweb.

Emmy: Het was een leuk gesprek!

  interview Chantal Kieboom, mei 2017


Reacties (1)

Compliment Chantal
walter @ 19 juli 2017

Reactie toevoegen +