Bestuurder en Management Team

Interview Chantal Kieboom en Henry Verbroekken (deel 1)

Henry: Wat doen jullie zoal op een dag eigenlijk?

Ton Weijs: Heel veel, soms vraag ik me af, als ik thuis ben: wat heb ik nou eigenlijk gedaan? We vergaderen best veel. Ik ben ook met de hoofden in de voorzieningen in gesprek. Om hen te ondersteunen, te coachen. Te kijken waar ze tegenaan lopen en waar ze ondersteuning bij nodig hebben. 

Frans Wilms: We helpen de mensen om ons heen op weg, we zorgen dat de begeleiders zo goed mogelijk hun werk voor de cliënten kunnen doen.

Henry: Als je kijkt naar tijden, hoeveel uren besteden jullie, 40-60 uren?

Jean Pierre Giesen: Dat is wisselend, we hebben heel veel overleggen op de dag, ook via de mail. We spreken mensen die we tegenkomen op de gang. We besteden 70 procent aan overleggen en gesprekken.

Chantal: Praten jullie ook met mensen van buiten de stichting, die waardevol zijn?

Jean Pierre: Ja, mensen van Radar zelf, maar ook mensen bij de gemeente en andere zorginstellingen. Ook met ouders, verwanten en de centrale cliëntenraden. 

Frans: Iedereen zit er met zijn eigen ervaring en die heeft wat toe te voegen. Dat is ons uitgangspunt altijd. Iedereen die er is, die mag er zijn, die doet er toe en die heeft een bijdrage. Mensen kunnen vanuit hun beleving heel goed vertellen hoe het ervoor staat.

Chantal: Hebben jullie wel eens een overleg gehad waar niks uitkwam?

Frans: Bij ons wordt er kritisch gekeken. Op de dinsdagmiddag hebben we besloten om drie verschillende onderwerpen te doen. Die doen we alle drie heel kort. Ofwel, er moeten besluiten genomen worden, dan concentreren we ons daarop. Ofwel, we moeten geïnformeerd worden, ofwel er moet over een thema verder doorgepraat worden. Daar trekken we zo’n drie kwartier voor uit. Door dit te doen, kunnen we heel geconcentreerd met elkaar praten. Ellenlange vergaderingen, daar zijn we niet zo van. 

Chantal: Is dat hetzelfde wat je aangaf in een eerdere video?

Frans: Ja klopt, ik had toen een paar voorbeelden gegeven hoe je een gesprek aangaat, waaronder echt aandacht geven aan diegene waar je mee praat of bent. Dat is iets wat voor Radar heel belangrijk is. Wij willen dat medewerkers openstaan voor cliënten. Goed luisteren naar elkaar, maar dat is ook voor ons onder elkaar heel belangrijk.

Jean Pierre: Wij hebben heel veel verschillende onderwerpen waar we mee bezig zijn, waar wij over praten. De ene keer gaat het over het geld dat we te besteden hebben. Een andere keer over de zorginhoud, of het gaat over de huisvesting. Heel veel verschillende onderwerpen en dat maakt het wel leuk.

Chantal: Hoe ziet het managementteam de toekomst, in samenwerking met andere zorginstellingen en instanties?

Frans: We gaan steeds meer samenwerken met anderen, we konden tot dusverre heel veel dingen alleen af. Op een heleboel terreinen zien we nu, dat dat niet meer gaat.  Bijvoorbeeld met technische dingen die geregeld moeten worden, dat is vaak erg duur. Samenwerking met andere bedrijven wordt dan steeds belangrijker.

Henry: Klinkt complex met meerdere partijen tegelijk, wie doet wat?

Jean Pierre: Samenwerking is niet makkelijk, iedereen heeft andere ideeën. Soms is het geven en nemen. Belangrijk is te kijken wat voor Radar het meest belangrijke is. Die belangen moet je goed behartigen.

Henry: Meerdere kapiteins op een schip is altijd moeilijk.

Jean Pierre: Precies. Soms zijn de meningen zo verschillend dat een samenwerking niet lukt, dan trek je de stekker eruit.

Dit is deel 1 van het interview met bestuurder en MT.

  Interview Chantal Kieboom 

  Interview Henry Verbroekken

  fotografie / video Elke Slangen april 2018


Reacties (0)

Reactie toevoegen +