Reglement Radar Vrije Tijd

Afspraken voor reserveren activiteiten (dagtochten, evenementen en clubactiviteiten)

Algemeen
De afdeling Vrije Tijd organiseert vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. De activiteiten bestaan uit wekelijke clubjes (creatief, educatief, sportief), dagtochten en evenementen. Dit aanbod is voor interne en externe cliënten van Radar.

Reserveren, bevestigen en betalen
Aan de hand van een reservering/aanmelding via de coördinator Vrije Tijd, of via vrijetijd@radar.org ontvang je een bevestiging via de mail. In deze mail zit als bijlage een inschrijfformulier voor de club, dagtocht of evenement. Zodra het inschrijfformulier retour wordt gestuurd is de aanmelding/inschrijving definitief en ga je akkoord met contributiebetaling voor de clubactiviteiten of betaling van de activiteitenkosten voor de dagtocht of het evenement.

Belangrijk om te weten
Dit inschrijfformulier wordt overhandigd aan de vrijwilligers van desbetreffende club/dagtocht/activiteit. Op die manier kunnen zij de cliënt op een verantwoorde wijze ondersteunen/begeleiden.

Cliënten die staan ingeschreven als clublid bij de afdeling Vrije Tijd (cliënten die lid zijn van een club) hoeven bij inschrijven van een dagtocht of evenement geen nieuw inschrijfformulier in te vullen.

Contributie clubjes betalen verplicht
De rekeningen worden verstuurd via de afdeling Financiën. Deelnemers krijgen 2x per jaar een factuur. Factuur in het voorjaar is voor betaling eerste helft van het jaar over een periode van 6 maanden (januari t/m juni). Factuur in het najaar is voor betaling voor de tweede helft van het jaar een periode van 4 maanden (september t/m december). In juli en augustus zijn geen clubs. M.u.v. de Vriendenkring, Jr. Vriendenkring, Heppieclub en Vriendenclub, zij betalen 12 maanden per jaar contributiekosten.

Het lidmaatschap is steeds een half jaar. Bij tijdige afmelding van lidmaatschap (vóór april en vóór oktober van het jaar) wordt de facturatie aangepast.

Clubleden die niet bij Radar in zorg zijn (niet bij Radar wonen, werken of van Radar ambulante begeleiding ontvangen) betalen per factuur (2 x per jaar) € 30.00 extra.

Als het vrijetijdsaanbod vanuit Radar niet kan doorgaan, dan worden geen contributiekosten in rekening gebracht.

Achterstallige contributie/ niet betalen van ander activiteiten kosten
Bij achterstallige contributie gaan wij niet meer over tot het inschakelen van een incasso bureau. De kosten daarvoor zijn veel te hoog. Vanaf 01-01-2020 zullen cliënten met achterstallige contributie worden uitgeschreven als clublid. Zij kunnen dan dus geen gebruik meer maken van het hele aanbod van Radar Vrije Tijd (clubs, dagtochten en evenementen).

Aanmelden dagtochten
Aanmelden voor dagtochten kan alleen door het antwoordformulier in te vullen dat bij de activiteit staat in de agenda vrije tijd op de website. De agenda kun je openen via onderstaande link. https://www.radar.org/clientenweb-new/clientenweb/club-en-buurthuiswerk/vrijetijd.

Staat er bij de activiteit nog geen antwoordformulier dan kun je nog niet aanmelden!

Cliënten van Radar en clubleden van ‘Radar Vrije Tijd’ hebben voorrang bij inschrijving. Externe cliënten (cliënten die niet bij Radar wonen, werken of ambulante zorg afnemen) worden pas benaderd als er lege plekken in de bus overblijven.

Cliënten die op bevestiging van een bewindvoerder moeten wachten hebben de mogelijkheid om een plek voor een dagtocht te reserveren. Deze reservering houden wij max. twee weken vast.

6 weken voor aanvang van de dagtocht krijgen de deelnemers een bevestigingsbrief thuis gestuurd.

Vooraf betalen dagtochten en evenementen verplicht
Gereserveerde dagtochten dienen vooraf te worden betaald. Informatie over hoe te betalen, naar welk rekeningnummer etc. wordt tijdig via een bevestigingsbrief verstrekt. Evenementen dienen ook vooraf te worden betaald. De betalingsgegevens staan op de flyer van desbetreffend evenement. Bij evenementen worden geen bevestigingsbrieven gestuurd.

Niet deel genomen, wel betaald voor een dagtocht of evenement?
Als de activiteitenkosten wel zijn betaald maar de deelnemer zonder afmelding niet aanwezig is worden de activiteitenkosten niet terug betaald.

Wel aangemeld, toch niet deelgenomen, nog niet betaald
Als de cliënt was aangemeld, maar niet aanwezig was bij de dagtocht/evenement én de activiteitenkosten waren nog niet betaald, worden de kosten achteraf toch in rekening gebracht. De afdeling financiën zal een factuur sturen en hiervoor € 5.00 extra administratiekosten in rekening brengen.

Factuur:
Als men een papieren versie factuur via de afdeling financiën wil ontvangen moet dit worden aangeven bij de aanmelding. We brengen hiervoor  € 5.00 extra kosten in rekening.

Annuleren:
Annuleren kan onverwachts een keer voor komen. Mocht dit het geval zijn neem dan contact op met de afdeling Vrije Tijd via 088-3505081 of stuur een mail naar vrijetijd@radar.org

De aanmelding kan dan geannuleerd worden. In zeer uitzonderlijke situaties kunnen wij de activiteitenkosten terugbetalen. Beoordeling over wel/niet terug betaling van activiteitenkosten ligt bij de coördinator Vrije Tijd.

Bij annulering tot 1 maand voor de dagtocht of het evenement worden de activiteitenkosten niet in rekening gebracht. Bij betaling worden deze kosten volledig terug betaald.

Bij annulering na deze periode worden de activiteitenkosten volledig in rekening gebracht.

Annuleren Vriendenclub activiteiten

Heuvelland: Jr. Vriendenkring en Vriendenkring
Parkstad: Heppieclub en Vriendenclub

Annuleren kan ook hier onverwachts een keer voorkomen. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met de afdeling Vrije Tijd via 088-3505081 of stuur een mail naar vrijetijd@radar.org. De aanmelding kan dan geannuleerd worden.

In zeer uitzonderlijke situaties kunnen wij de activiteitenkosten terugbetalen. Beoordeling over wel/niet terug betaling van activiteitenkosten ligt bij de coördinator Vrije Tijd.

Bij annulering tot 1 maand voor de maandactiviteit worden de activiteitenkosten niet in rekening gebracht. Bij betaling worden deze kosten volledig terugbetaald.

Bij annulering tot 1 week voor de maandactiviteit worden de activiteitenkosten voor 50 % in rekening gebracht.

Bij annulering na deze periode worden de activiteitenkosten volledig in rekening gebracht.

Als de activiteitenkosten wel zijn betaald maar de deelnemer zonder afmelding niet aanwezig was bij de maandactiviteit worden de activiteitenkosten niet terug betaald.

Vragen of opmerkingen over het reglement? Neem dan rechtstreeks contact met mij op.

Monique Hollanders
Coördinator Radar Vrije Tijd

06-11532217

m.hollanders@radar.org